Suunnittelun lähtötiedot


Rapatun julkisivun tekemiseksi on olemassa lukuisia eri menetelmiä ja työtapoja. Haluttuun lopputulokseen pääseminen edellyttää seuraavien lähtötietojen määrittelemistä:

  • Rakennustoiminta
  • Rakennuskohde
  • Julkisivuun kohdistuvat rasitukset
  • Rappaustyyppi
  • Rappauspinnan laatu
  • Rappausalustan laatu sekä
  • Käytetty työtapa

Useimmilla vaihtoehdoilla on vaikutusta lopputuloksen onnistumiseen, joten mahdollisimman huolellinen lähtötietojen kartoitus on laadunvarmistuksen kannalta oleellista.

ToimintaKohdeRasituksetTyyppiPintaAlustaTyötapa
Uudis-
rakenta-
minen
Pien- tai rivitaloTavan-
omainen
ilmastorasitus
Yksikerros-
rappaus
Karkearoiske-
pinta
BetoniKonetyö
Julkisivun uusiminenKerrostaloVoimakas ilmasto-
rasitus
Kaksikerros-
rappaus
Hienoroiske-
pinta
Poltettu tiiliKäsityö
Julkisivun korjaa-
minen
Teollisuus-
rakennus
Voimakas mekaaninen rasitusKolmikerros-
rappaus
Harjattu
pinta
Vanha rappaus
Slammattu pinta
Revitty pinta
Sileä pinta
Terastipinta
Kivipinnoite

Kaikkien vaihtoehtojen huomioonottaminen tarkoittaa noin 9000 eri lähtötilannetta, joten kattavien käsittely-yhdistelmätaulukkojen laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Suunnittelijan kannalta tärkeintä on tunnistaa oleellisimmat lopputuloksen laatuun vaikuttavat tekijät ja samalla mahdollisimman tarkasti määritellä haluttu lopputulos.