Suunnittelun lähtötiedot


Rapatun julkisivun tekemiseksi on olemassa lukuisia eri menetelmiä ja työtapoja. Haluttuun lopputulokseen pääseminen edellyttää seuraavien lähtötietojen määrittelemistä:

  • Rakennustoiminta
  • Rakennuskohde
  • Julkisivuun kohdistuvat rasitukset
  • Rappaustyyppi
  • Rappauspinnan laatu
  • Rappausalustan laatu sekä
  • Käytetty työtapa

  Useimmilla vaihtoehdoilla on vaikutusta lopputuloksen onnistumiseen, joten mahdollisimman huolellinen lähtötietojen kartoitus on laadunvarmistuksen kannalta oleellista.

  Toiminta Kohde Rasitukset Tyyppi Pinta Alusta Työtapa
  Uudis-
  rakenta-
  minen
  Pien- tai rivitalo Tavan-
  omainen
  ilmastorasitus
  Yksikerros-
  rappaus
  Karkearoiske-
  pinta
  Betoni Konetyö
  Julkisivun uusiminen Kerrostalo Voimakas ilmasto-
  rasitus
  Kaksikerros-
  rappaus
  Hienoroiske-
  pinta
  Poltettu tiili Käsityö
  Julkisivun korjaa-
  minen
  Teollisuus-
  rakennus
  Voimakas mekaaninen rasitus Kolmikerros-
  rappaus
  Harjattu
  pinta
  Vanha rappaus
  Slammattu pinta
  Revitty pinta
  Sileä pinta
  Terastipinta
  Kivipinnoite

  Kaikkien vaihtoehtojen huomioonottaminen tarkoittaa noin 9000 eri lähtötilannetta, joten kattavien käsittely-yhdistelmätaulukkojen laatiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Suunnittelijan kannalta tärkeintä on tunnistaa oleellisimmat lopputuloksen laatuun vaikuttavat tekijät ja samalla mahdollisimman tarkasti määritellä haluttu lopputulos.