Rappaustavan valinta


Rappaustavan valinta

Rappaustavat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: kolmikerrosrappaus, kaksikerrosrappaus ja ohutrappaus. Uutena rappaustyyppinä on korjausrakentamiseen kehitetty mutta myös uudisrakentamisessa käytetty eristeen päälle tehty verkotettu kolmikerrosrappaus eli eristerappaus.

Rappaustavan valintaan vaikuttavat muun muassa:

    • haluttu ulkonäkö
    • rappausalusta
    • kustannukset ja
    • ulkoiset rasitukset

Rappauskerroksen vahvuus vaihtelee rappaustavasta riippuen välillä 2 – 30 mm, joten rappaustapa voi vaikuttaa myös julkisivumitoitukseen. Rappaustavan vaihto rakentamisen jo alettua saattaa siten aiheuttaa muutoksia myös rakennedetaljeihin.