Rappaustavan valinta


Rappaustavat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: kolmikerrosrappaus, kaksikerrosrappaus ja ohutrappaus. Uutena rappaustyyppinä on korjausrakentamiseen kehitetty mutta myös uudisrakentamisessa käytetty eristeen päälle tehty verkotettu kolmikerrosrappaus eli eristerappaus.

Rappaustavan valintaan vaikuttavat muun muassa:

  • haluttu ulkonäkö
  • rappausalusta
  • kustannukset ja
  • ulkoiset rasitukset.

Rappauskerroksen vahvuus vaihtelee rappaustavasta riippuen välillä 2 – 30 mm, joten rappaustapa voi vaikuttaa myös julkisivumitoitukseen. Rappaustavan vaihto rakentamisen jo alettua saattaa siten aiheuttaa muutoksia myös rakennedetaljeihin.