Rappauspintojen laatu


Rappauspinnat jaetaan pinnan tasaisuuden osalta kolmeen luokkaan seuraavasti:

Luokka 1:

Rakennusosat, joille asetetaan erityisen suuria vaatimuksia, esim. maalattavat tai ohuella pintakerroksella päällystettävät sileät sisäpinnat

Luokka 2:

Rakennusosat, joille asetetaan normaali vaatimustaso sisällä.

Luokka 3:

Muut rakennusosat, esim. ulkopinnat ja sellaiset rakennusosat sisällä, joille ei aseteta suuria vaatimuksia, esimerkiksi maalausalustana.

Luokituksessa on määritelty suurimmat sallitut mittapoikkeamat kahden metrin mittauspituudella sekä käytettävä mittaustapa. Rapatut julkisivut kuuluvat aina luokkaan 3, ellei suunnitelma-asiakirjoissa ole toisin sanottu.

Mikäli on kyseessä käsityönä tehty rappauspinta (esimerkiksi hierretty tai harjattu pinta), mallipinnan tekeminen on aina suositeltavaa laadun arvioimiseksi.Rappauspinnan värin tasaisuudelle ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä mittaustapaa, vaan laadun arviointi perustuu silmämääräisiin havaintoihin tai mallipintaan vertaamiseen. Paras laadun tae on osaava pinnoittaja, mikä on todettavissa esimerkiksi aikaisemmin suoritettujen pinnoitustöiden avulla.