Valmistelevat työt


Valmistelevat työt

Työn aloittaminen

Varmista että edellytykset työn aloittamiselle ovat kunnossa. Tarkista erityisesti:

  • sosiaali- ja varastotilat
  • kulku- ja ajotiet
  • varastoalueet
  • laastinvalmistuspaikat ja -kalusto
  • telinekalusto
  • nosto- ja siirtokalusto
  • laastiastiat
  • käsityövälineet

 
Lisäksi työn aikana huolehditaan päivittäin, että

  • teline- ja siirtokalusto ovat kunnossa
  • materiaalit ja mestat riittävät

Telinetyöt

Kerrostalon julkisivu voidaan muurata joko perinteiseltä rakennustelineeltä tai mastolavalta, joka koostuu alustasta, siihen liitetyistä 1-2 mastosta ja työtasosta.

Tiililetkojen painon takia työtason suurin pituus on käytännössä 6-9 metriä.

Materiaalit voidaan ottaa suoraan mastolavalle taukojen aikana. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lavan tai telineen viereen ankkuroitua tavarahissiä.

Mikäli julkisivussa on parvekelinjoja tai erkkereitä, voidaan samanaikaisesti käyttää sekä mastolavoja että pienehköjä telinelohkoja, jotka voidaan siirtää nosturilla kokonaisina uuteen paikkaan työn edetessä.

Telineen edullisuutta vähentävät pystytys- ja purkutyöstä sekä materiaalien ylimääräisistä siirroista aiheutuvat kustannukset. Mastolavan vuokra on melko korkea, mutta työskentely sen avulla tehokasta.

Mittaukset

Seinälinjojen paikat mitataan ja merkitään sokkeliin.

Muurattavan seinän päihin asennetaan pystytuet, joihin merkitään tiilijako ja kiinnitetään muurarin työtä helpottava linjalanka.

Tiilijako suunnitellaan niin, että ylin tiilivarvi ja aukkojen ylitykset muurataan kokonaisilla tiilillä. Tiilijakoa säädetään saumapaksuutta muuttamalla.

Ikkuna- ja oviaukkojen paikkojen merkitsemiseksi käytetään väliaikaisia kehikkoja, joihin muuraus tuetaan laastin kovettumisen ajaksi.

Tekstin on kirjoittanut Hannu Koski, VTT.