Tiilijulkisivun ekologisuus


Tiilijulkisivun ekologisuus

Tiili vähentää julkisivumateriaalina CO2 -päästöjä rakennuksen elinkaaren aikana. Bionova Consultingin tekemästä tutkimuksesta selviää, että rakennuksen elinkaarta tarkasteltaessa tiiliseinän valmistuksen aiheuttama päästömäärä jää alle prosenttiin sadan vuoden kokonaispäästöistä. Tiilijulkisivu on ekologinen ja vähäpäästöinen, koska se varaa auringon lämpöenergiaa massaansa vähentäen näin rakennuksen lämmitystarvetta ja tästä johtuen myös käytönaikaisia päästöjä.

Tiilijulkisivu varaa lämpöenergiaa

bionova_graafiTiiliseinän valmistuksessa ja rakentamisessa syntyviä CO2-päästöjä vastaavat päästösäästöt saavutetaan keskimäärin 58 vuodessa tiilijulkisivun varaavan vaikutuksen kautta. Tämän jälkeen syntyvät päästövähenemät ovat pelkkää säästöä. Tutkimuksessa oletettiin, että rakennusta lämmitetään keskimääräisellä kaukolämmöllä.

Tutkimuksen pohjana käytettiin Poriin rakennettua, energia- ja rakenneratkaisuiltaan tavanomaista Porin DiaVilla –palvelukerrostaloa, minkä lisäksi aineistoa saatiin useista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Tutkimuksessa DiaVillan tiilijulkisivun osuudeksi koko rakennuksen päästöistä 50-vuoden elinkaaritarkastelussa saatiin n. 1,4 % ja sadan vuoden aikajaksolla n. 0,8 %.

Tutkimuksesta ilmeni, että tiilen lämmönvarausominaisuudesta johtuen tiilijulkisivun takana olevan ilmaraon lämpötila on lämmityskaudella keskimäärin noin asteen verran ulkolämpötilaa korkeampi. Tällä on merkitystä sekä rakennuksen energiankulutukseen että sen päästöihin elinkaaren aikana.
– Kun otetaan huomioon tiilen pitkäaikaiskestävyys, vähäinen huollon tarve sekä sen energiaa säästävät ominaisuudet, on tiili sekä energiankulutuksen että ilmaston kannalta erinomainen materiaali.

Vaikka tiilien valmistuksessa syntyykin päästöjä, on koko tiiliteollisuuden osuus Suomen kokonaispäästömäärästä vain alle 0,04 % (päästötilasto 2012) ja määrä on tästä edelleen pienentynyt.

Tiilijulkisivun elinkaari on pitkä

Tiilijulkisivu on rakenteena pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa. Vanhimmat Suomalaiset tiilirakennukset ovat jo yli 700 vuotta vanhoja ja ne ovat valtaosin edelleenkin käytössä. Samalla ne ovat myös Suomen vanhimpia taloja.