Muuraustyömaan logistiikka


Muuraustyömaan logistiikka

Koska muurausmateriaalit ovat raskaita ja hankalasti siirrettäviä, on muuraustyön suunnittelussa pyrittävä logistisesti tehokkaaseen prosessiin. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että materiaalit otetaan työmaalle sopivissa erissä ja puretaan suoraan mahdollisimman lähelle työkohdetta.

Katso video julkisivumuurauksen eri vaiheista.

Suunnittelutehtävät

Julkisivumuurauksen työnsuunnittelun tärkeimmät tehtävät ovat työkohteiden ja työjärjestyksen suunnittelu, työryhmien valinta ja aikataulun laadinta, laastinvalmistusmenetelmän valinta, siirtomenetelmien ja -kaluston valinta sekä työmaa-alueen käytön suunnittelu.

Työkohteet ja työjärjestys suunnitellaan siten, että muuraus etenee tehokkaasti muuhun rakentamiseen liittyen. Työkohteiden valintaan vaikuttavat mm. rakennuskohde, työryhmien lukumäärä sekä käytetäänkö kiinteistä telineitä vai mastolavaa.

Työryhmät mitoitetaan urakkasopimuksen ja kohteen yleisaikataulun määräämien ajallisten tavoitteiden mukaisesti. Aikataulusuunnittelussa on otettava huomioon myös muut julkisivutyöt, kuten esim. lämmöneristys ja pellitysten tekeminen.

Tietyn laastinvalmistusmenetelmän soveltuvuuteen ja edullisuuteen vaikuttavat lähinnä tarvittavan laastin määrä päivässä ja koko työmaan aikana sekä työmaalla käytettävissä oleva nosto- ja siirtokalusto.

Kaluston valinta optimaalisesti on vaikeata, koska esimerkiksi laastin siirtotavan valinta vaikuttaa myös tiilensiirron kustannuksiin ja päinvastoin. Lisäksi valinnassa on otettava huomioon kohteen erityispiirteet (työmaa-alue, kohteen korkeus yms.), olosuhteet sekä esim. aikataulun kireys.

Muuri-ohjelmisto

Jos kohde on vaativa ja muuraustyöt sekä kaluston valinta halutaan suunnitella huolella, voidaan vaihtoehtojen vertailuissa käyttää Muuri-ohjelmistoa. Muuri on VTT Rakennustekniikassa toteutettu atk-ohjelma, jolla voidaan suunnitella ja määrittää muuraustyön

  • kustannukset
  • kesto
  • työmenekit ja työntekijöiden kuormitus
  • työmaalle edullisin laastinvalmistustapa.

Ohjelman avulla voidaan nopeasti vertailla esim. laastinvalmistuksen ja siirtomenetelmien erilaisia toteutusvaihtoehtoja.