Tiilijulkisivun kustannukset


Tiilijulkisivun kustannukset

Muuratun julkisivun kustannukset ovat kilpailukykyiset elementtivaihtoehtoihin. Yleisin kerrostalojen ulkoseinärakenne on betonirunkoinen, jonka pintaan asennetaan joko elementtitehtaalla tai työmaalla muurauksen yhteydessä lämmöneriste. Julkisivumuuraus erotetaan elementin pintaan asennetusta eristeestä ilmaraolla, jonka leveys on 35-50 mm. Betonirunko yhdessä tiiliverhouksen kanssa on osoittautunut kosteusteknisesti toimivaksi ratkaisuksi. Halvimmassa ulkoseinärakenteessa ulkoseinän sisärakenteena voi olla puurankaseinä, mutta tällöin suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota kosteusriskien välttämiseksi.

Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä

Julkisivut suunnitellaan pääosin rakennuksen arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan lähtökohdista. Suunnitteluratkaisu ja valitut materiaalit vaikuttavat kuitenkin myös kustannuksiin.

  • Tiilen ja laastin värin valinnasta johtuvat hintaerot vaikuttavat julkisivun kustannuksiin enimmillään +/- 15 €/m2keskimääräiseen tasoon verrattuna.
  • Tiilen pintastruktuuri, erilaiset saumojen viimeistelytavat tai pienet poikkeamat saumapaksuudessa eivät ole merkittäviä kustannustekijöitä.
  • Huolellisesti suunnitellut limitykset ja pinnan pienet sisään – ja ulosvedot ovat muuratulle rakenteille luontaisia ja työn lisäkustannukset ovat yleensä enintään 3-4 €/m2.
  • Tiilivalikoimaa täydentävien muototiilien kustannusvaikutus on noin 3 €/m2, jos niiden määrä on 10 – 20 %.
  • Suunnitteluratkaisultaan kalliissa muuratussa julkisivussa on paljon vaakanauhaikkunoita ja isoja nurkkaikkunoita, joiden yläpuoliset muuraukset joudutaan kannattamaan kerroksittain ruostumattomin teräskonsolein. Konsolikannatukset voivat nostaa julkisivun hintaa jopa 10-20 €/m2.

Huomio elinkaarikustannuksiin

Rakenteiden valinnassa tulee olla näkökulmana koko rakennuksen suunniteltu käyttöikä.

Kustannusvertailuissa pitää tarkastella rakennuskustannusten lisäksi rakennuksen käytön aikaisia huolto- ja korjauskustannuksia rakennuksen purkuun ja materiaalien kierrätykseen asti. Tiilestä muurattu julkisivu on osoittautunut hinnaltaan kilpailukykyiseksi jo rakennusvaiheessa. Pitkällä aikavälillä muuratun julkisivun tekee edulliseksi hyvä kestävyys ja pieni huollontarve. Rakennuksen arvo ja arvostus säilyy.