Muuratut julkisivut


Muuratut julkisivut
Paikalla muurattu tiili on perinteinen julkisivuratkaisu, josta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Asuinkerrostalojen ulkoseinät tehtiinkin pääosin muuraamalla aina 1960–luvulle saakka, minkä jälkeen seurasi vilkas elementtirakentamisen aikakausi. Tiilen käyttö ja paikalla muuraaminen alkoi kuitenkin uuden nousunsa 1990-luvun puolessa välissä ja se on säilyttänyt suosionsa aina näihin päiviin asti. Paikalla muurattu julkisivu on asuinkerrostalojen yleisin ulkoseinäratkaisu ja sen osuus kerrostalojen julkisivuissa on tänä päivänä hieman noin 50 %.
Rakennusten arkkitehtuurille ja kaupunkikuvalle asetetut vaatimukset sekä etenkin elinkaarikustannusten huomioon ottaminen ovat viimeaikoina edelleen lisänneet muurattujen julkisivujen käyttöä uusilla kerrostaloalueilla. Tiilijulkisivu on pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa, mikä tekee siitä myös edullisen asua ja omistaa. Tiilijulkisivu koetaan myös esteettisesti hyvin aikaa kestäväksi, eli se vanhenee kauniisti, sanovat monet asiantuntijat.

Myös ääneneristävyys on tullut yhä merkityksellisemmäksi tekijäksi urbaanissa kerrostalorakentamisessa. Paikalla muuratun tiilijulkisivun vaikutus ääneneristävyyteen on merkittävä, etenkin pienitaajuista eli matalaa ääntä tarkasteltaessa. Ero esimerkiksi puujulkisivuun tai eristerapattuun julkisivuun verrattuna voi olla jopa 15–20 dB.

Katso animaatio muuraustyön vaiheista