Muuratut rakenteet


Muuratut rakenteet
Muurattu julkisivu on ns. eriytetty julkisivurakenne, joka muodostaa muun seinärakenteen ulkopuolelle ulkonäön antavan säänkestävän vaipan. Julkisivu suunnitellaan niin, että se on pääosin itsensä kantava ja tukeutuu perustuksiin. Julkisivun osia voidaan kannattaa tarvittaessa myös kerroksittain rungosta tiilipalkki- ja konsolijärjestelmien avulla.