Lämmitystekniikassa enemmän vaihtoehtoja


Paikalla rakentamisen tekniikka mahdollistaa merkittäviä muutoksia lämmitystekniikkaan. Ulkoseinillä olevat pystylinjat jäävät tarpeettomiksi. Jopa patterit ovat turhia. Niitä voidaan toki edelleen käyttää, mikäli valittu järjestelmä mahdollistaa niiden käytön.

Lämmön jakelussa toteutuvat samat periaatteet kuin vesijohdoissakin. Vaihtelumahdollisuuksia on vain enemmän. Pystysuunnassa voidaan käyttää porraskohtaista tai asuntokohtaista linjaa. Jakotukit jakokaapeissa voidaan sijoittaa portaaseen, asuntoon tai portaan tekniikkakaappiin.

Lämmön luovutuksessa on kaksi mahdollisuutta. Perinteinen patterilämmitys on edelleen toimiva. Lattialämmityksen käyttö on tullut mahdolliseksi paikalla rakentamisen myötä.

Patterilämmityksessä patterien putket tuodaan suojaputkessa välipohjan valussa. Putket ovat vaihdettavissa suojaputken sisällä. Patterin kytkentäputkista näkyy vain lyhyt kromattu putkiosuus lattian rajasta patterin alakulmaan. Esteettiset edut ovat merkittäviä verrattuna perinteiseen pystylinjaan, jossa patterien risteilevät kytkentäputket ovat näkyvillä.

Lattialämmityksen uuden tulemisen ovat mahdollistaneet kehittynyt materiaalitekniikka ja paikalla valettavat välipohjat. Asennuksessa käytettävät muoviputket sijoitetaan pintavalukerrokseen.

Parhaaseen tulokseen päästään käyttämällä putkien kiinnitysalustaa, joka parhaiten tukee ja suojaa putkia työaikana. Välttävään ratkaisuun päädytään kiinnittämällä putket muovipitimin valuverkkoon.

Kullakin huoneella on oma lattialämmitysputkensa. Putken pituus määrää, kuinka paljon putki luovuttaa lämpöä. Ikkunaseinän läheisyydessä putkien väli on pienempi kuin muulla lattiassa. Lattialämmityksen käyttö vaikeuttaa jonkin verran mahdollisia huonejärjestyksen muutoksia. Asuinrakennuksissa huonejärjestystä muutetaan kuitenkin melko harvoin, joten tällä rajoituksella ei ole suurta merkitystä.

Ilmanvaihto

Paikallarakentamisen vaikutukset LVI-tekniikkaan ovat vähäisimmät ilmanvaihdossa. Hyvässä suunnittelussa ilmanvaihtokanavia ei sijoiteta välipohjarakenteeseen. Pystykanavien sijoittelu riippuu toteutettavasta ilmanvaihtojärjestelmästä, ei niinkään rakennetekniikasta.

Uuden tekniikan mukanaan tuomat porrashuoneen yhteyteen sijoitettavat tekniikkakaapit antavat kuitenkin myös ilmanvaihdon suunnitteluun uusia vaihtoehtoja.

Sijoittelun ja muuntelun vapaus

Perinteinen asuntosuunnittelu ja rakentaminen ovat antaneet asukkaalle vain vähäisiä mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaan asuntoonsa. Lähinnä vaikutusmahdollisuudet ovat rajoittuneet pintamateriaalien ja keittiökalusteiden valintaan.

Paikallarakentamisen tekniikka antaa mahdollisuuksia vaikuttaa jossain määrin myös huonejärjestelyyn ja hygieniatiloihin. Hyvän arkkitehtisuunnitelman muuttaminen saattaa toisaalta viedä tilaratkaisuja huonompaan suuntaan, joten muutoksia kannattaa tehdä harkitusti. Tarpeiden erilaisuus on kuitenkin todellisuutta, joka tulisi ottaa suunnittelussakin huomioon.

Liikuntaesteisiä koskevien määräysten huomioon ottaminen asuntosuunnittelussa tuo pesutiloihin useinhankalia pohjaratkaisuja. Uuden tekniikan myötä määräyksiä voidaan noudattaa tekemällä varaukset tarvittaville kalusteiden siirroille, jotka toteutetaan vasta myöhemmin tarpeen ilmetessä.