Kosteat tilat


LVIS-tekniikkaan avautuu oivallisia mahdollisuuksia paikalla rakennetaessa. Putkistojen ja laitteiden sijoittelun vapaus tuo asuntojen suunnitteluun uusia ja toisaalta perinteisiä keinoja elementtirakentamiseen verrattuna. Asumisviihtyisyyteen erityisesti vaikuttava äänitekniikka paranee olennaisesti. Tulevaisuuden kannalta järjestelmien huolto ja peruskorjaus helpottuvat merkittävästi. Paikalla rakentamisen tekniikka antaa uusia mahdollisuuksia myös suunnitteluun.

Asunnon märkätilat

Asunnon pesutilojen suunnittelu on viime vuosina tullut sekä arkkitehti- että LVI-suunnittelussa yhä ongelmallisemmaksi. Tämä johtuu vuosien varrella voimaan tulleista erilaisista liikuntaesteisiä palvelevista säännöksistä. Ne toki ovat tarpeellisia, ja mahdollistavat asumisen myös ikääntymisen myötä. Säännösten mukaan suunnitellut pesutilat ovat suuria mutta toisaalta hyvinkin epäkäytännöllisiä.

Merkittävin ongelma asunnon pesutilojen suunnittelussa on wc-istuimen sijoitus. Liikuntaesteisen avustajan vaatima tila aiheuttaa sen, että istuin on käytännössä aina sijoitettava suihkun viereen. Jos pesutilassa ei ole suihkuallasta, lattia jää yleensä märäksi suihkun jälkeen, mikä haittaa wc:n käyttöä. Tilanne on varsin tavallinen esimerkiksi lapsiperheissä. Lisäksi tekniset vaatimukset edellyttävät, että elementtitaloissa putkistoroilo on sijoitettava useimmiten wc-istuimen taakse. Siten istuin määrää pesuhuoneen muuta suunnittelua.

Märkätilat paikallarakentamisessa

LVIS-tekniikka voidaan helposti sijoittaa välipohjavaluun.

LVIS-tekniikka voidaan helposti sijoittaa välipohjavaluun.

Oleellinen ero paikallarakentamisen ja elementtitekniikan välillä on putkien sijoittelumahdollisuuksissa. Wc-istuimen viemäri on elementtitaloissa vain harvoin sijoitettavissa lattiarakenteeseen. Paikallarakennettavassa talossa viemäreiden sijoittelu ja haaroitukset ovat täysin vapaasti suunniteltavissa välipohjarakenteen sisään. Ne eivät rajoita minkään laitteen sijoittelua.

Myös putkiroilon sijoittaminen on teknisesti helposti ratkaistavissa. Esimerkiksi äänitekniikan vaatimusten vuoksi roiloa ei saa sijoittaa asuintilojen seinää vasten. Koska paikallarakentamisessa pesutilan viemärit eivät rajoita roilon sijoitusta, voidaan äänitekniikan vaatimukset ja esimerkiksi yhteydet muihin tiloihin ottaa entistä paremmin huomioon.

WC-istuimen tyyppi vaikuttaa häiritsevän äänen syntymiseen ja välittymiseen muihin asuintiloihin. Asuntorakentamisessa on elementtirakentamisen kaudella jouduttu ammattikielellä kutsuttuna käyttämään nk. ”töpöhäntä-wc:tä”. Tässä istuintyypissä ei poistoputki suuntaudu lattiaan, vaan vinosti taaksepäin. Istuimeen kytketään tilassa näkyvillä oleva muoviviemäri, jonka kautta huuhteluvedet johdetaan takana tai viereisessä roilossa sijaitsevaan pystyviemäriin. Tämän useimmiten näkyvillä olevan muoviviemärin kautta tulee pesutilaan viemärin pystylinjasta kova kohinaääni, joka kantautuu myös muihin asuintiloihin. Ilmanvaihdon tarvitsema ovirako toimii pesutiloista ulospäin äänen kulkureittinä.

Paikalla rakentaen ei töpöhäntä-wc:tä tarvitse käyttää. Kun viemärin pystylinjan ääneneristys on kunnossa, ei viemäriäänistä tule ongelmaa paikalla rakennetussa kiinteistössä, jossa viemärihajoitukset on sijoitettu välipohjan massiivivaluun.