Vähähiiliset tiilituotteet poltetaan biokaasulla


Vähähiiliset tiilituotteet poltetaan biokaasulla

Tiilen valmistuksessa suurimmat CO2-päästöt syntyvät polttoprosessissa ja siksi tiiliuunissa käytettävällä polttoaineella on suuri merkitys hiilipäästöjen määrään. Maakaasulla tuotannon hiilipäästöt ovat jo lähtökohtaisesti vähintään 30 % pienemmät kuin polttoöljyllä. Laskelmien mukaan, kun Wienerbergerin Korian tehtaalla polttoaine vaihdetaan päästöttömään biokaasuun, tiilituotteiden hiilipäästöt kevenevät vielä maakaasuunkin verrattuna 55─65 %.

Pyrkimys hiilineutraalisuuteen edellyttää myös muita toimia. Korian tehtaalla tehdään vuosittain energiansäästöön ja parempaan tuotantotehokkuuteen tähtääviä investointeja, joista tehdas on myös palkittu Wienerberger-konsernin sisäisessä tehdasvertailussa. Energiatehokkuustoimien lisäksi CO2-päästöjä voidaan vielä vähentää mm.  lisäämällä vihreän sähkön osuutta tehtaan energianhankinnassa.

Raaka-aine hankitaan vastuullisesti

Tiilen pääraaka-aine on savi, jota nostetaan tehtaan lähellä sijaitsevilta savialueilta, jotka ovat tyypillisesti vanhoja pellonpohjia. Kun tiilituotantoon soveltuva savikerros on otettu talteen, pelto palautetaan takaisin alkuperäiseen käyttöön tai se maisemoidaan viranomaisten kanssa sovittavalla tavalla esimerkiksi virkistysalueeksi. Usein maisemoinnin tuloksena alueen kasvi- ja eläinkanta monipuolistuu.

Tiilen tuotantoprosessista ei synny jätettä vaan kaikki ylijäämäsavet sekä murskattu tiilijäte käytetään uudestaan tiilen raaka-aineena. Lisäksi tiilen valmistukseen soveltuvien kierrätyserien kuten esimerkiksi posliinijätteen hyödyntämistä kehitetään ja lisätään.

Tiilen pitkäikäisyys ja vähäinen huollon tarve ovat etuja, jotka korostuvat erityisesti silloin, kun rakennukselle kertyy kymmeniä, jopa satoja käyttövuosia. Tampereen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan tiili on elinkaaritaloudellisin julkisivumateriaali 50 vuoden tai 100 vuoden tarkastelujaksolla. Mitä harvemmin julkisivu vaatii käsittelyä tai materiaalivaihtoja, sitä pienemmät ovat myös käytönaikaiset ympäristövaikutukset.