Vähähiilinen sementti keventää betonin hiilipäästöjä


Vähähiilinen sementti keventää betonin hiilipäästöjä

Finnsementti on merkittävin sementintarjoaja Suomessa. Yritys on sitoutunut CRH-konsernin ja koko Euroopan sementtiteollisuuden kattojärjestö Cembureaun tavoitteeseen olla hiilineutraali sementin ja betonin arvoketjun osalta vuoteen 2050 mennessä.

Tärkein ilmastoteko on tuotannon ja sitä kautta tuotteiden hiilijalanjäljen pienentäminen. Tähän pyritään kehittämällä nykyisiä prosesseja entistäkin tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Matkalla kunnianhimoiseen hiilineutraaliustavoitteeseen tarvitaan myös rohkeita kokeiluja ja teknologialoikkia. Finnsementti on mukana useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, joissa selvitetään mahdollisuuksia pienentää tuotannon ja tuotteiden hiilijalanjälkeä muun muassa fossiilisia polttoaineita korvaamalla sekä hiilidioksidia talteen ottamalla.

Uutuutena Finnsementti on tuonut markkinoille vähähiilisen Kolmossementin (masuunikuonasementti) jota on jo menestyksekkäästi käytetty osana Ruduksen betonitoimitusta Helsingin Vuosaareen valmistuvan 24-kerroksisen tornitalon pohjalaatan valua.

Finnsementti ja Rudus tekevät tiivistä yhteistyötä ja kehittävät aktiivisesti uusia tuotteita ja toimintamalleja vähähiilisemmän rakentamisen eteen.

Tutustu sementin hiilidioksipäästöihin ja niiden vähentämiseen.