Kohti vähähiilistä kivirakentamista


Kohti vähähiilistä kivirakentamista
Rakennetun ympäristön osuus koko Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on noin kolmannes. Rakennusteollisuus RT on laatinut yhdessä sidosryhmien ja ympäristöministeriön kanssa Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartan.

Tutustu tiekartan tiivistelmään: Vähähiilinen rakennusteollisuus (2020)