Uudet määräykset


Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa C1 ”Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksissa” on uusittu ja se tuli voimaan 1.10.1998. Uusien määräysten siirtymäaika on kuitenkin pitkä, sillä uusia vaatimuksia on noudatettava vuoden 2000 alusta rakennuslupansa saavissa rakennuksissa. Asuinrakennusten osalta ääneneristysmääräykset ovat tiukentuneet, etenkin askelääneneristävyyden osalta.

Ääntä asuinrakennuksessa tulee muista asunnoista ilmaäänenä ja askeläänenä, lisäksi rakennusten tekniset laitteet aiheuttavat ääntä. Ulkoa kuuluva tieliikennemelu, joissain paikoissa raideliikennemelu tai lentoliikennemelu tai jopa kaikki nämä aiheuttavat asuntoihin melua. Asunnon sisälle on annettu RakMK C1:ssä vaatimuksia ilmaääneneristävyydelle ja askeläänitasoluvulle sekä LVIS-laitteiden sallituille äänitasoille rakennuksen sisällä ja ulkona. Ympäristöstä aiheutuvat ulkomelutasot ovat paikasta riippuvia ja rakennuksen ulkokuoren ääneneristysmääräykset on annettu kaavamääräyksinä.