Rakenneratkaisuja


VP09 ja VP10:

Massiivisella, saumattomalla noin 240 mm:n teräsbetonilaatalla ja korkealuokkaisella askeläänimatolla saavutetaan uudet askeläänivaatimukset täyttävä rakenne. Käytännön kohteissa rakenteelle on askeläänitasoksi mitattu 49-51 dB mattotyypistä riippuen.

VP11:

Betoninen uiva lattiarakenne, jolla saavutetaan erinomainen askelääneneristävyys myös matalilla taajuuksilla ja kaikilla lattiapinnoitteilla. Käytännön kohteissa rakenteelle on askeläänitasoksi on
mitattu 39-46 dB.

VP12:

Uiva lattiarakenne, jossa pintalaatta on toteutettu pumpattavalla tasoitekerroksella.

VP13:

Uiva lattiarakenne, jossa pintakerros on toteutettu levylattiana.