Peruskäsitteitä


Äänenpaine

Ääni, jonka ihminen havaitsee on ilmanpaineen nopeaa vaihtelua. Painealue, jonka ihminen tajuaa äänenä on hyvin suuri (10 mPa – 100 Pa, kun staattinen ilmanpaine on noin 10^5 Pa), on siirrytty käyttämään logaritmista asteikkoa, jossa referenssitasoksi on valittu 2*10^-5 Pa. Tällöin käytetään äänen voimakkuudesta yksikköä desibeli [dB]. Ihminen havaitsee alueen 0 – 140 dB.