Muita huomioitavia tekijöitä


Viemärijärjestelmä

Viemärijärjestelmä aiheuttaa usein melua asuinkerrostaloissa. Lähes kaikki mitatut asunnot eivät täytä vaatimuksia.

Pahin äänen aiheuttaja viemärin alamutka, johon törmäys aiheuttaa iskun. Iskun voimasta tärinä siirtyy putkea pitkin ylöspäin ja säteilee ääntä eri kerroksiin.

Viemärin alamutka tulee valaa betoniin tai sijoittaa sorakerrokseen riippumatta viemärin materiaalista. Pystyviemärien vaakasiirtoja ei saa tehdä asuntojen alaslasketuissa katoissa. Viemärit tulee tukea vain betonisiin välipohjiin ja betonisiin väliseiniin.

Vesijohtoverkosto

Vesijohtoverkosto aiheuttaa myös jonkin verran meluhaittoja. Syynä on tavallisesti liian kova paine verkostossa.

Painetaso vesijohtoputkistossa tulee saada paineenalennusventtiileillä riittävän alhaiseksi. Vesijohtoputket tulee tukea raskaisiin rakenteisiin, ei samoihin rakenteisiin kuin esim. kevyet väliseinät tai alaslasketut katot.

Pesukoneet

Pesukoneiden alle ei ilman erityissuunnittelua ja suurta betonimassaa saa asentaa tärinäneristimiä. Jos pesukoneen alle asennetaan tärinäneristimet ja/tai kelluva lattiarakenne muodostuu kahden massan värähtelysysteemi, jossa tärinäneristys on helposti huonompi kuin pesukoneessa, joka on asennettu suoraan massiiviselle alustalle.

Ulkomelun eristävyys

Runsaasti liikennöityjen teiden, katujen ja rautateiden sekä lentokenttien läheisyydessä yhä useammin on kaavassa annettu rakennuksen ulkokuoren eristysvaatimus ko. melutyypille. Melutyyppejä on kaksi joko tieliikennemelulle tai muulle melulle. Tieliikennemelu sisältää enemmän matalataajuista ääntä ja on siten vaikeampaa eristää.

Kaavassa esitetyt rakennuksen ulkokuoren eristysvaatimukset ovat paikasta riippuen luokkaa 30 – 40 dB. Eristysvaatimus koskee siis koko rakennuksen ulkokuorta, jolloin kaikkien rakennusosien eristävyyden tulee olla huomattavasti parempia kuin vaatimus.

Betonista rakennetuissa asuinkerrostaloissa seinärakenteiden ääneneristävyys on niin hyvä, että ulkokuoren ääneneristävyys määräytyy ikkunoiden, ovien ja korvausilmaventtiilien perustella (ja mahdollisten levyrakenteisten seinänosien perustella).