Ilmaääneneristävyys


Pienimmät sallitut ilmaääneneristysluvun R´w arvot (uudet määräykset) ovat asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä yleensä 55 dB (aikaisempi oli 52/53 dB) ja asuinhuoneiston ja toista huoneistoa palvelevan uloskäytävän välillä, kun välissä on ovi 39 dB. Silti määräysten täyttäminen ei merkitse, ettei naapurista kuuluisi mitään.

Mittaustapa

Rakenteiden ääneneristystä mitataan laboratoriossa, jossa kahden irti toisistaan olevan huoneen välissä on aukko, johon tutkittava rakenne asennetaan. Ääni pääsee huoneesta toiseen vain tähän aukkoon tehdyn rakenteen läpi. Toiseen huoneeseen ajetaan kaiuttimella voimakasta kohinaääntä ja äänenpainetaso lähetyshuoneessa mitataan (L1). Rakenteen toisella puolella (vastaanottohuoneessa) mitataan äänenpainetaso (L2). Rakenteen ääneneristävyys saadaan kaavasta.

R = L1 – L2 + 10*log10 (S/A), jossa R – ääneneristävyys, L1 – äänenpainetaso lähetyshuoneessa, L2 – äänenpainetaso vast.ottohuoneessa, S – rakenteen ala, A – vastaanottohuoneen absorptioala m2 (määritetään jälkikaiunta-ajasta).

Ilmaääneneristys on kaikilla rakenteilla taajuudesta riippuva suure. Rakenteiden eristävyyksiä mitattaessa on päädytty käyttämään taajuusaluetta 100 – 3150 Hz. Mittaukset tehdään 1/3 oktaaveilla ja mitattavia kaistoja on 16 kpl. Mittaustuloksien vertailun helpottamiseksi on määritetty ilmaääneneristysluku Rw, jolla yhdellä luvulla voidaan asettaa rakenteet paremmuusjärjestykseen. Ilmaääneneristysluku Rw on määritelty standardissa ISO 717.

Mittaustulos esitetään taulukkona ja käyränä, johon sovitetaan tiettyjen sääntöjen mukaan vertailukäyrä ja ilmaääneneristysluku luetaan vertailukäyrältä taajuudelta 500 Hz. Merkintä Rw tarkoittaa laboratoriossa mitattua ilmaääneneristyslukua, jota ei rakennuksissa koskaan saavuteta.

Vaatimukset täyttäviä rakenteita

Tämän päivän betonisissa asuinrakennuksissa ilmaääneneristävyys on luokkaa 58 dB, ellei ääneneristävyyttä ole jollakin heikennetty. Tavallisesti patteriverkoston vaikutuksesta ääneneristävyys on pystysuunnassa kuitenkin 53-54 dB, mikä ei täytä uusia vaatimuksia. Massiiviselle 240 mm betonivälipohjalle on käytännössä mitattu 60 dB ja sitä parempia ilmaääneneristävyyden arvoja.

Uudet ilmaääneneristysvaatimukset on täytettävissä mm:

  • 180 mm betonisella väliseinällä
  • 190 mm massiivisella betonilaatalla
  • 265 mm ontelolaatalla
  • 320 mm ontelolaatalla – olettaen, ettei sivutiesiirtymä huononna ääneneristävyyttä liikaa.

Tavallisimmat virheet

Raot

Ääneneristävyyden toteuttamiseksi tulee rakenteiden olla ehdottoman tiiviitä. Tiiviysvaatimus koskee myös piiloon jääviä yksityiskohtia (esim. listojen ja kaappien taustat). Avoimen aukon ja raon ääneneristys on 0 dB eli kaikki aukkoon kohdistunut äänienergia menee seinästä läpi. Jos raossa on mineraalivillaa tai jotain muuta huokoista materiaalia, on korkeilla äänillä raon ääneneristys 10-20 dB. Rako tai aukko heikentää aina ääneneristystä. Kuten oheisesta taulukosta näkyy jo 0,5 mm rako (esim. kutistumishalkeama) heikentää alunperin 55 dB eristävän seinän vain 41 dB eristäväksi, joten rakenteet on tehtävä tiiviiksi.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihtokanavissa asuntojen välillä tarvitaan äänenvaimentimet. Mikäli rakennuksessa on yhteiskanavapoisto -järjestelmä tarvitaan joka kanavahaaraan äänenvaimennin. Valitettavasti vaimentimet puutuvat useimmista asunnoista, jolloin ilmaääneneristävyys on noin 47 dB asuntojen välillä. Vaimentimet tarvitaan liesituulettimen hormiin (vaihdettava/pestävä ja sijaittava paikassa, johon päästään käsiksi), kylpyhuoneiden, WC-tilojen ja saunojen kanaviin.

Ilman äänenvaimentimia uudetkaan määräykset eivät täyty.

Patteriverkosto

Patteriverkostossa tarvitaan asuntojen välillä joustavat putkenosat tai joustavat patteriventtiilit, jottei ääni kulje pattereiden kautta tilasta toiseen. Patteriventtiileillä päästään juuri vanhat määräykset täyttäviin tasoihin (53-54 dB), mutta uudet määräykset eivät täyty nykyisellä järjestelmällä.