Askelääneneristävyys


Asuinhuoneistojen välillä askeläänitasoluku L’n,w saa olla enintään 53 dB. Porrashuoneesta asuinhuoneeseen askeläänitasoluku L’n,w saa olla enintään 63 dB.

Mittaustapa

Askeläänitasoluvun mittaus suoritetaan siten, että askeläänikoje asetetaan lattialle nakuttamaan ja (yleensä) alapuolisesta asunnosta mitataan äänenpainetaso 1/3 oktaaveittain taajuusalueella 100-3150 Hz. Mittaustuloksia korjataan jokaisella terssikaistalla huomioimalla vastaanottohuoneen huoneabsorptio ko. kaistalla.

Lm = L1 + 10*log10(A/10), jossa Lm – askeläänitaso dB, L1 – äänenpainetaso huoneessa dB, A – huoneen absorptioala m2.

Mittaustuloksiin sovitetaan standardisoitu vertailukäyrä standardeissa ISO 140 mukaisesti ja vertailukäyrän taajuudelta 500 Hz luetaan askeläänitasoluku L´n,w (yläpilkku tarkoittaa rakennuksessa tehtyä mittausta).

Askelääneneristys on sitä parempi mitä pienempi luku askeläänitasoluvuksi saadaan.

Pinta-alan vaikutus

Askelääneneristävyyttä mitattaessa huomioidaan vastaanottotilan huonevaimennus (joka on suurissa tiloissa suurempi kuin pienissä). Mittauksessa ei kuitenkaan huomioida ääntä säteilevän pinnan (eli välipohjan) kokoa. Tästä syystä, jos rakenne on täysin sama suuremmassa ja pienemmässä tilassa ja näissä lasketaan askeläänitasoluku, saadaan tulokseksi suuremmassa tilassa huonompi askeläänitasoluku. Tästä johtuen tulee 10 m2 suuremmissa huoneissa käyttää aina ratkaisua, jossa askeläänitasoluvuksi saadaan vähemmän kuin vaatimustaso on (suositus 1..2 dB).

Vaatimukset täyttäviä rakenteita

Aiemmin 58 dB askeläänitasoluku täytettiin käyttämällä sopivia muovimattoja tai korkkiraehuopaa ja lautaparkettia ontelolaatan tai massiivibetonilaatan päällä. Uudet vaatimukset eivät täyty vanhoilla ratkaisuilla.

Vaatimustaso 53 dB täyttyy mm:

  • parhailla muovimatoilla
  • kelluvilla lattiarakenteilla
  • asennuslattioilla, joissa on käytetty sopivia joustavia materiaaleja.

Kelluvat lattiarakenteet

Kelluvien lattiarakenteiden pintamateriaalit voidaan vapaasti valita. Kelluvien lattiarakenteiden pintalaatta voi olla:

  • betoni > 70 mm
  • kuitutasoite 20-30 mm
  • levyrakenne (2×15 mm kipsi, 22 mm lastulevy tms.)

Joustavana kerroksena:

  • mineraalivilla > 30 mm (esim. Paroc ASL-1, ASL-2; Isover OL-A)
  • elastisoitu EPS > 30 mm (esim. Isora Step)
  • korotuspalat tms. ja tärinäneristimet.

Rakenteiden tulee olla irti muista rakenteista. Joustavana kerroksena ei käy siporex -rouhe, kevytsora, sora, polyuretaani, polystyreeni, korkkilevyt jne., koska pitkäaikaiskäytössä ko. materiaalit eivät ole joustavia, vaan ne murenevat tai painuvat kasaan. Erityisesti on huomattava, että tällä hetkellä ei ole tiedossa muuta tapaa käyttää lautaparkettia kuin kelluvan lattian päällä.

Lattiarakenteiden erityiskohteita

Käytäviltä asuinhuoneisiin mitattavat äänitasot eivät täytä vanhoja eivätkä uusia määräyksiä. Usein käytetty mosaiikkibetoni on liian kova materiaali käytäviin.

Portaat on tavallisesti tuettu suoraan porrastasanteilta. Tällöin askeläänitasot portaasta asuinhuoneisiin eivät täyty.

Konehuoneissa ei saa käyttää kelluvia lattiarakenteita. Teknisten laitteiden tärinäneristys kelluvan lattian päälle voi olla mahdotonta toteuttaa.