Miksi kivitalo


Miksi kivitalo
Kivitalo on aina ollut hyvän rakentamisen symboli. Kivitalolla on ollut tärkeä rooli kaupungistuvan ja teollistuvan yhteiskunnan luotettavana tunnusmerkkinä. Onhan rakennuksista ja koko rakennetusta ympäristöstä ollut tulkittavissa kansakunnan vauraus ja henkinen kulttuuri.

Paikallavalettu betoni ja tiili ovat maailmassa ylivoimaisesti eniten käytettyjä rakennusmateriaaleja. Näiden rakennusmateriaalien käytöstä ja niistä tehtyjen rakennusten pitkästä elinkaaresta on jo lähes sadan vuoden kokemus. Hyvin säilyneitä tiilirakennuksia on lisäksi olemassa useamman sadan vuoden takaa.

Paikalla valettu betoni sopii erinomaisesti rakennusten kantavaan runkoon jossa säältä suojassa betonin kestoikä on satoja vuosia. Paikalla valettu betonirunko sallii laajan arkkitehtonisen muotoilun sekä muunneltavuuden rakennuksen käytön aikana. Massiivisen betonin hyvä ääneneristävyys ja paloturvallisuus ovat rakennuksen käyttäjälle tärkeitä peruskysymyksiä. Betonin kosteuden kestävyys ja mahdollisten kosteusvaurioiden järkevä korjattavuus ovat merkittäviä lisätekijöitä rakennuksen käyttöiän aikana.

Tiiliseinät antavat julkisivulle hienostuneen klassisen ulkonäön ja sallivat myös monipuolisen julkisivupinnan muotoilun. Tiilijulkisivujen ääneneristävyys vaimentaa tehokkaasti ulkoa tulevat erilaiset äänet. Puhtaaksimuurattujen julkisivujen kunnostukseen vuosikymmenten aikana riittää useimmiten tiilipinnan puhdistus.

Betonista ja tiilestä rakennettuja Kestäviä Kivitalo voidaan hyvällä syyllä luonnehtia seuraavin argumentein.

Kivitalo on

  • Kodikas

  • Edustava

  • Huoltovapaa

  • Pitkä käyttöiältään

  • Elinkaariedullinen

  • Energiataloudellinen

  • Terveellinen asua

  • Arvonsa säilyttävä


Kestävä kivitalo -työryhmä

Työryhmä on toiminut vuodesta 1994 alkaen. Työryhmän tavoitteena on edistää kestävää ja hyvää rakentamistapaa jossa käytetään hyväksi havaittuja yksinkertaisia rakenteita ja kestäväksi todettuja materiaaleja, betonia ja tiiltä.

Ryhmä julkaisee ja tukee hyvään kivirakentamiseen liittyvän aineiston tuottamista, osallistuu erilaisiin rakentamista kehittäviin tutkimushankkeisiin, järjestää tutustumismatkoja rakennuskohteisiin ja järjestää seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Työryhmä jakaa vuoaittain myös Kestävä kivitalo tunnustuspalkinnon onnistuneesta paikalla rakennetusta kohteesta.

Kivitaloryhmän jäseniä ovat tällä hetkellä
Rudus Oy, Wienerberger Oy, Celsa Steel Service Oy, Peri Suomi Ltd Oy, Betoniteollisuus ry ja Finnsementti Oy