Vakioraudoitteet


Animaatiossa Kestävä kivitalo paikalla rakentaen on esitetty muutama kerrostalon raudoituksen periaateratkaisu.

Paaluihin tukeutuvan seinäanturan raudoitus tehdään yleensä tehokkaimmin käyttäen valmiiksi hitsattuja hakakoreja ja irtoteräksistä kostuvaa pääraudoitusta.

Mikäli seinäantura on maanvarainen se voidaan raudoittaa erikoisverkoista, jollin terästen ankkuroinnissa kannattaa hyödyntää hitsattujen liitosten antamaa ankkurointikapasiteettiä. Jos anturan reunoille tarvitaan raudoitusta voidaan käyttää taivutettuja erikoisverkkoja.

Paalunvaraisille pilarianturoille on Betoniteollisuus ry teettänyt valmiit vakioratkaisut raudoituksineen 250, 300 ja 350 mm paaluille ja 2-9 paalun ryhmille. Jokaiselle anturalle on raudoitusvaihtoehtona hitsatulla poikittaistangolla tai taivutuksilla tehty pääraudoituksen ankkurointi. Vakioraudoitteet on nimetty PR1-PR15. Näitä anturoita koskevat asiakirjat ja suunnitteluapuvälineet voi tilata Betoniteollisuus ry:ltä.

vakioraudoite1 vakioraudoite2

seinaraudoitus_valokuva

 

Seinäraudoitteena yksi perinteinen tehokas ratkaisu on käyttää pystysuunnassa kaistaraudoitetta ja vaakasuunnassa niihin sidottuja irtotankoja. Siltä osin kun on riittävästi toistuvuutta voi vaakasuunnassakin käyttää kaistaraudoitteita, joita tuetaan ja sidotaan pystykaistojen poikittaisteräksiin. Seinien suuraudoitteita, joissa on ulko- ja sisäpinnan sekä pysty-, että vaakaraudoitus ja liittymät yläpuolisiin rakenteisiin voidaan tehokkaasti valmistaa työmaalla Bamtec mattoraudoitteista.

pilariraudoitusPilariraudoitteet kannattaa yleensä tilata valmiina raudoitustehtaalta, jossa niitä kootaan tarkoitukseen sopivissa jigeissä. Päiden liitoksissa kannattaa käyttää mekaanisia jatkoksia, jolloin yläpuolisten rakenteiden raudoitus, valu ja jälkihoito oleellisesti helpottuu.

Välipohjissa on yleensä suurin osa paikalla valetun kerrostalon raudoitusmäärästä. Tehokkain raudoitustapa on Bamtec. Myös kaistaraudoitteilla päästään hyviin asennustehokkuuksiin. Joskus optimaalinen ratkaisu koostuu näiden yhdistelmästä. Erikoiskohdissa raudoitusta voi täydentää irtotangoilla. valipohja_raudoitus_valokuvaReunaraudoitteet tehdään parhaiten taivutetuista erikoisverkoista. Ne toimivat samalla yläpinnan raudoituksen tukena laatan reunoilla. Celsalla on kaistaraudoitteista ja reunahakakoreista vakioituja tyyppejä varastossa, jolloin toimitusaika ja hinta ovat räätälöityihin tapauksiin verrattuna paremmat. On hyvä muistaa että yläpinnan raudoituksen tuentaa varten tarvitaan tuentapukkeja, tapauksesta riippuen yleensä noin metrin välein, eli noin 1m/m2.

alapohja_raudoitus_valokuvaAlapohjat kannattaa suunnitella saumattomiksi suhteellisen ohuiksi laatoiksi, joissa on keskeinen raudoitus. Tällöin ei tarvita liikuntasaumoja lainkaan ja laatasta tulee edullinen ja laadukas. Ensisijaisina raudoitusratkaisuina on Bamtec tai kaistaraudoitus.

Palkkien tehokas raudoitus on yleensä hitsatut hakakorit, joissa on vain leikkausraudoitus ja niitä yhdistävät ohuet ”työteräkset” sekä irtotangoista tehty pääraudoitus. Kun hakakirit suunnitellaan siten että työteräksiä on vain pohjassa ja toisella sivulla saadaan ne tiiviisti pakattua.

Aiheeseen liittyviä kuvia (klikkaamalla näet suurempana)

Liiteaineistot

Betoniterästen ominaisuudet

Raudoitteiden taivutustyypit

Teräsmäärä per neliö yhteen suuntaan laskettuna