Työmaan kosteuden-hallintasuunnitelma


Kosteudenhallintasuunnitelma on työmaakohtainen. Suunnitelma koostuu

  • Kosteusriskien kartoittamisesta
  • Rakenteiden kuivumisaika-arvioista
  • Olosuhdehallintasuunnitelmasta
  • Kosteusmittaussuunnitelmasta
  • Organisoinnin, seurannan ja valvonnan järjestämisestä

Betonirakenteiden kuivumisaika-arviot

Valtaosa sisätiloihin rajoittuvista betonilattioista ja –seinistä päällystetään tai pinnoitetaan jollakin toisella materiaalilla. Useimmat päällystemateriaalit edellyttävät, että alustana oleva betoni on kuivunut tietyn suhteellisen kosteuden (RH) arvon alapuolelle ennen kuin päällystystyöhön voidaan ryhtyä. Yleisimpien päällystemateriaalien raja-arvot ovat välillä 80…90 % RH:a. Eri päällystemateriaalien raja-arvoja on annettu mm. SisäRYL 2000:ssa ja BLY7/by45 Betonilattiat julkaisuissa. Ensisijaisesti tulee kuitenkin noudattaa päällystemateriaalien valmistajien antamia ohjearvoja.

Kuivumisaika-arviota tehdessä

Esimerkki välipohjan kuivumisesta erilaisissa olosuhteissa.

Esimerkki välipohjan kuivumisesta erilaisissa olosuhteissa.

  • selvitetään, mitä päällystemateriaaleja kuhunkin tilaan tulee ja mikä on niiden edellyttämä kosteusraja-arvo,
  • selvitetään, mikä on alustana olevan betonirakenteen vaatima kuivumisaika eri olosuhteissa. Ohjeita kuivumisaika-arviointiin löytyy julkaisusta ”Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisaika-arviot” tai julkaisusta ”Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet”. Kirjoja voit tilata Suomen Rakennusmedia Oy:n verkkokaupasta.
  • verrataan kuivumisaikoja suunniteltuun totutusaikatauluun,
  • valitaan menetelmät aikataulussa pysymiseksi.

 

Betonin päällystäminen, kosteusraja-arvot

Betonin päällystämisajankohdan varmistamiseksi betonin edellytetään kuivuvan tiettyihin kosteuspitoisuuksiin riippuen eri päällystemateriaaleista. Tavanomaisin kosteusraja-arvo on 85 % RH.

Tämä suhteellisen kosteuden (RH) raja arvo kuvaa betonin huokosrakenteen suhteellista kosteuspitoisuutta ja se mitataan betonista tietyiltä määrityssyvyyksiltä. Näin mitattu RH arvo pyrkii kuvaamaan sitä kosteustasoa joka rakenteessa pitkän ajan kuluessa voi tulla päällysteen alle.

Todellisuudessa nämä raja-arvot ovat suuntaa antavia koska päällysteen alapuolelle kerääntyvä kosteuspitoisuus on riippuvainen betonilaadusta ja päällysteen vesihöyrynläpäisevyydestä sekä vallitsevista lämpö- ja kosteusolosuhteista.
Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu erilaisia kosteuden tasapainotiloja, jotka riippuvat edellä esitetyistä tekijöistä.

Betonilaadun ja päällystemateriaalin vaikutus päällysteen alle kertyvään kosteustasapainoon.

Betonilaadun ja päällystemateriaalin vaikutus päällysteen alle kertyvään kosteustasapainoon.