Runkojärjestelmät


Seuraavassa tarkastellaan asuinkerrostalojen, toimisto- ja liikerakennusten sekä pysäköintirakennusten eri runkovaihtoehtoja.

Rakennuksen rungon valinta on monitahoinen prosessi, jossa on otettava huomioon niin rakennuksen omistajien, käyttäjien kuin itse rakennushankkeeseen osallistuvien tahojen tarpeet. Toisaalta rakennuksen sijainti ja ympäristö asettavat vaatimuksia valinnoille. Runkomateriaalivaihtoehtoja on useita. Paikallavalettu betonirakenne poikkeaa muista erityisesti tuotantotekniikkaansa takia, mutta myös teknisissä ominaisuuksissa on ratkaisevia eroja kilpaileviin järjestelmiin verrattuna.

Paikallavalurungot voidaan jaotella kantavien pystyrakenteiden mukaan seuraavasti:

  • kantavat seinät
  • kantavat pilarit (pilarilaatta)
  • kantavat seinät ja täydentävät pilarit (edellisten yhdistelmä)

Vaakarakenteeksi soveltuvat:

  • tasavahva laatta
  • yhteen suuntaan palkeilla vahvennettu laatta
  • kevennetty laatta (ns kuppiholvi), jota voidaan suositellaan käytettäväksi poikkeustapauksissa esim. arkkitehtonisista syistä

Edellä mainitut vaakarakenteet voidaan toteuttaa jännittämättöminä teräsbetonirakenteina tai jännitettyinä rakenteina. Jännitetyillä rakenteilla voidaan päästä pitkiin jänneväleihin ja hoikkiin rakenteisiin.

Oheisissa kuvissa esitetään pilarilaattaan perustuvien runkojen perusratkaisut. Käytännössä erityisesti toimisto- ja liikerakennuksissa runko voi olla kahden tai useamman perustyypin yhdistelmä. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi, kun toimistorakennuksen yhteyteen rakennetaan parkkihalli.

Välipohjat voidaan toteuttaa myös liittorakenteena, joissa vaihtoehtoina ovat:

  • betoninen kuorilaatta, joka voi olla jännitetty tai teräsbetonirakenne
  • liittolaatta, joka on teräksisen liittolevyn ja betonin muodostama yhdistelmärakenne.