Rungon valinta


Rungon valinta
Kesto- ja käyttöikä, monikäyttöisyys ja muunneltavuus, ääneneristävyys, palonkesto, talotekniikan soveltuvuus, säilyvyys, elinkaarikustannukset jne…. ovat rakennuksen runkovalinnalle, suunnittelulle ja toteutukselle asetettavia haasteita.

Rakennuksen runko on sen olennainen ja pitkäikäisin osa. Rungon valinnalla lyödään lukkoon rakennuksen tärkeimmät laadulliset ominaisuudet. Runkorakenteessa tehtyjen virheiden myöhempi korjaaminen on kallista ja vaikeaa – usein jopa mahdotonta. Vaikka itse rungon kustannusosuus on suhteellisen pieni, vain n. 15 – 20 % , on runkovalinnan seurannaistekijöillä merkittävä vaikutus koko rakennuksen elinkaarikustannuksiin ja erityisesti sen moniin laatuominaisuuksiin.