Raudoitukset


Raudoitukset
Raudoitteiden suunnittelussa pyritään kokonaisedulliseen raudoitukseen. Nykypäivän kustannusrakenteella tämä tarkoittaa sitä, että kannattaa pyrkiä selkeisiin ja nopeasti asennettaviin ratkaisuihin.

Asennustyötä säästetään käyttämällä tehtaalla pitkälle jalostettuja, yleensä hitsaamalla koottuja raudoituskomponentteja, kuten anturaraudoitteita, pilariraudoitteita, lävistysvahvikkeita, hakakoreja matto- ja verkkoraudoitteita, toki usein irtotangoin täydennettynä.

Kun työmaalla tehtävä asennustyö pienenee, myös asennukseen tarvittava aika pienenee, jolloin koko hankeen aikataulu lyhenee. Tällä on valtava kustannusvaikutus.

Esimerkiksi raudoittamalla pakalla valetut välipohjat Bemtec® auki rullattavilla mattoraudoitteilla ja käyttämällä hitsattuja reunahakakoreja ja tuentapukkeja on korkeassa kerrostalossa pystytty säästämään 2 – 3 työpäivää kerrosta kohti. Tämä vastasi pelkästään työmaan yleis- ja yhteiskustannuksissa saman verran säästöä kuin koko asennetun raudoituksen hinta.