Rakenneosien ja päämittojen valinta


Kantavien pystyrakenteiden sijainti määräytyy varsin pitkälle rakennuksen käyttötarkoituksen sanelemien toiminnallisten tilatarpeiden perusteella. Kantavat pystyrakenteet tulisi sijoittaa mahdollisimman säännönmukaisesti, jolloin saadaan toistuvuutta, voidaan säästää kustannuksia rakentamisvaiheessa ja välttää rakentamisvirheitä.

Pilarilaatastossa rakenteelliselta kannalta katsottuna pilarit tulisi sijoittaa neliönmuotoiseen ruudukkoon tai lähellä neliötä olevaan suorakaiteenmuotoiseen ruudukkoon. Paikallavalurakenteissa voidaan rakenteiden monoliittisuutta ja jatkuvuutta hyödyntää siten, että jännevälejä voidaan pidentää ja taipumia pienentää. Jatkuvissa rakenteissa myös pilareiden ja kantavien seinien sijoituksella on optimialueet, joita kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää.

Tasavahvalla pilarilaatalla laatan paksuus on käytännössä välillä noin 220-300 mm ja jännittämättömänä rakenteena jänneväli korkeintaan 8,0 metriä. Jännitettynä rakenteena jänneväli voi tässä tapauksessa olla 10,0 metriä tavanomaisilla toimisto- ja liikerakennuksissa vallitsevilla kuormilla. Laatan paksuuden kasvattamisella on käytännössä vain vähän merkitystä rakennuskustannuksiin.

Laatan paksuus voidaan valita alustavasti jännevälin avulla seuraavasti:

  • Sisäkentässä 1/30…1/27
  • Reunakentässä l r/25…l r/22 tai l/30-l/27

jossa

  • l on jänneväli
  • l r on jänneväli kohtisuoraan laatan reunaa vasten (suorakaiteen muodosta poikkeavat laatat)

Palkkivahvennuksella varustetuilla laatoilla käytännöllisin jännevälialue on 10,0 -18,0 metriä. Pilarit sijoitetaan suorakaiteenmuotoiseen ruudukkoon. Rakennekorkeus on tyypillisesti 500 – 800 mm. Varsin yleisesti rakenteet tehdään jännitettyinä rakenteina.