Nopeammin päällystettävät betonit


Nopeammin kuivuvien betonien kuivumisnopeus perustuu normaalibetoneja suurempaa sementtimäärään ja alhaisempaan vesimäärään, mikä aikaansaadaan notkistimia ja huokostimia käyttämällä.

Nopeammin kuivuvista betoneista käytetään tuotenimikettä ”Nopeammin päällystettävät betonit” eli lyhennettynä NP. Syynä tuotenimeen on lähinnä ollut se, että käsitteet kuivuminen ja kovettuminen menevät helposti sekaisin. Nopeammin kovettuva betoni ei kuivu juurikaan tavanomaista betonia nopeammin.

Nopeamman kuivumisen lisäksi NP betonien etuna on niiden tavanomaista betonia parempi tiiviys, minkä seurauksena veden imeytyminen ja siten myös kastumisen vaikutus niiden kuivumisnopeuteen on vähäisempi.

NP-betonia suositellaan käytettäväksi paksuissa paikallavaluholveissa, liitto- ja kuorilaattarakenteissa, kylpyhuoneiden kallistusvaluissa sekä paksuissa täyttövaluissa. NP-betonia käytettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota betonin jälkihoitoon.

Paikallavalettujen 300 mm paksujen välipohjien kuivuminen, kun valuissa käytetty nopeammin kuivuvia betonilaatuja.

Paikallavalettujen 300 mm paksujen välipohjien kuivuminen, kun valuissa käytetty nopeammin kuivuvia betonilaatuja.