Kuivatuksen suunnittelu


Rakennuksen kuivatuksen suunnittelu- ja toteutusperiaatteita ovat:

 • ennen kuivatuksen aloittamista estetään lisäkosteuden pääsy kuivatettavaan tilaan
 • poistetaan kuivatettavassa tilassa oleva irtovesi ja lumi mekaanisesti (imuroimalla, harjaamalla, lastaamalla, kolaamalla jne.)
 • osastoidaan kuivatettava tila niin, ettei poistettava kosteus pääse siirtymään viereisiin, mahdollisesti kylmempiin, tiloihin ja tiivistymään kylmiin pintoihin
 • varmistetaan ettei tilassa ole kylmiä pintoja, joihin kosteus voi tiivistyä
 • pyritään saamaan kohteen lopullinen lämmitysjärjestelmä toimintakuntoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mikäli kohteen oma lämmitysjärjestelmä ei ole käytettävissä tai sen lämmitysteho ei ole riittävä, käytetään lisälämmityslaitteita (esim. lämpöpuhaltimia)
 • varmistetaan ennakkoon lisälämmityslaitteiden saatavuus ja toimivuus kohteessa
 • sovitaan LVIS-urakoitsijoiden kanssa mahdollisista kuivatuksen vaatimista erityistoimenpiteistä
 • varmistetaan kosteuden hallittu poistuminen riittävällä ilmanvaihdolla
  mikäli kosteuden poistaminen edellyttää ilmankuivaajien (kosteudenkerääjien) käyttöä, varmistetaan kuivatettavan tilan tiiviys (ettei kerätä ulkoilman kosteutta)
 • huomioidaan ulkoiset olosuhteet (vuodenajan vaikutus)
 • suunnitellaan kriittisten rakenteiden työaikainen kuivatus ajoissa (esim. väestösuojankattorakenteen asennustilan työaikainen tuuletus)
 • seurataan kuivatuksen tehokkuutta sisäilman lämpötila- ja kosteusmittauksin sekä rakennekosteusmittauksin.