Kosteudenhallinta


Kosteudenhallinta
Rakentamisen kosteudenhallinnan ensisijaisena tavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty ja siten puolestaan edesauttaa terveellisten ja turvallisten rakennusten syntyä. Kosteudenhallintatyöllä voidaan myös varmistaa rakennuskohteiden aikataulussa pysymistä, pienentää materiaalihukkaa sekä vähentää turhaa energiaa kuluttavaa kuivatustyötä.

Kosteudenhallinta tulee ottaa huomioon rakennuksen suunnittelussa, rakennustyössä sekä rakennuksen käytön aikana.