Korkea rakentaminen


Korkea rakentaminen
Betonin käyttö on lisääntynyt korkeissa rakennuksissa merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Syynä tähän ovat korkealujuusbetonien ohella lisäaineiden, pumppauksen ja nostomenetelmien kehitys. Myös raudoitus ja muottitekniikkaa on kehitetty korkeisiin runkoihin sopivaksi. Betonin käyttöä edistäviä hyviä ominaisuuksia ovat betonin lujuuden ohella hyvä äänen eristävyys ja hyvä palonkesto.