Betonin kuivumiseen vaikuttavat tekijät


Betonin ominaisuuksilla, rakenneratkaisulla ja ympäristöolosuhteilla on merkittävä vaikutus siihen, miten nopeasti betoni kuivuu. Hyvissä olosuhteissa nopeimmat betonit kuivuvat tavoitekosteuteen jopa viikossa, kun taas epäedullisissa tapauksissa kuivuminen saattaa kestää jopa vuosia.

Betonirakenteen kuivumista voidaan nopeuttaa:

  • Käyttämällä mahdollisimman suuriraekokoista ja jäykkää massaa. betoni_kuivuminen_edistaminen
  • Käyttämällä nopeasti kuivuvia betoneja (ei tule sekoittaa nopeasti kovettuviin betoneihin) kuten esimerkiksi ”nopeammin päällystettäviä” NP betoneja.
  • Minimoimalla betonirakenteen kastuminen. Mitä myöhemmässä vaiheessa betonirakenne kastuu, sitä enemmän siihen imeytyy vettä ja sitä hitaammin se kuivuu.
  • Poistamalla rakenteeseen päässyt vesi ja lumi mahdollisimman nopeasti mekaanisesti (vesi-imurilla, harjalla, lastalla jne.)
  • Luomalla rakenteen ympärille hyvät kuivumisolosuhteet (vähintään + 20°C lämpötila ja alle 50 % RH) unohtamatta kuitenkaan jälkihoitoa. Itse betonirakenteen lämpötilan nostaminen on tehokkain keino nopeuttaa kuivumista (esim. lattialämmityksen käyttö kuivattamiseen)
  • Pitämällä rakenteen pinta puhtaan ja paljaana (pinnan hionta, pölyn poisto, ei haihtumista estävien tavaroiden varastointia).
  • Imubetonoinnilla.