Talvibetonointi


Betonointi kylmänä vuodenaikana asettaa rakennustyömaalle ylimääräisiä vaatimuksia. Vaikka talvibetonointiin liittyy joitakin työnsuoritusta hidastavia, hankalinakin pidettyjä työvaiheita ja toimenpiteitä, se on kuitenkin hyvin ennalta suunniteltuna toteutettavissa luotettavasti. Paikallavalubetonin käyttö ei yleensä ole talvivaluissa ongelma koska vähänkin massiiviset betonirakenteet tuottavat kovettumisen aikana lämpöä joka yhdessä rakenteiden suojausten kanssa riittää pitämään rakenteet lämpimänä niin pitkän ajan että betonin lujuus kehittyy riittävästi.

Talvibetonointitoimenpiteisiin on syytä ryhtyä silloin kun ulkoilman keskilämpötila laskee viiteen asteeseen. Ensimmäisiä toimenpiteitä ovat muottien suojaus ennen valua, valujen mahdolliset lämpösuojaukset ja enemmän lämpöä kehittävien betonilaatujen valinta. Rakenteet ja valuolosuhde määrittävät tarvittavien talvibetonointitoimenpiteiden laajuuden.

Betonin lujuuden kehityksen suunnitteluun ja valujen lujuudenkehityksen seurantaan kannattaa kayttää Rudus Oy:n BetoPlus tietokoneohjelmaa.

Talvibetonointiin voi tarkemmin perehtyä RT:n julkaisemasta ohjekirjasta, Talvibetonointi ja www.rudus.fi