Lujuuden hallinta työmaalla


Betonin lujuudenkehityksen hallinta kaikissa rakentamisolosuhteissa on taloudellisen betonirakentamisen perusta. Keskeisimmät työmaan tavoittelemat hyödyt siitä ovat:

 • muottien purkulujuuden saavuttaminen suunnitellussa aikataulussa
 • betonivalujen optimaalinen suojaus ja lämmitys
 • betonirakenteen laatu etenkin talvikautena ja
 • betonitöiden työturvallisuus.

Loggerit ja BetoPlus

BetoPlus-ohjelmassa voidaan helposti hyödyntää työmaalla mitattua lämpötilatietoa. Tämä tarjoaa työmaalle luotettavan mahdollisuuden varmistaa rakenteen todellinen lujuus tiettynä ajankohtana. Lämpötiloja automaattisesti muistiinsa keräävällä dataloggerilla mahdollistuu rakenteen lämmönkehityksen jatkuva seuranta, jolloin esimerkiksi yöllä tai viikonloppuisin jääviä ”mustia kohtia” ei synny kuten perinteisessä käsin tapahtuvassa lämpötilamittauksessa. ASCII-muodossa tallennettu tieto on siirrettävissä sähköisesti esimerkiksi internet-yhteyden välityksellä BetoPlus-ohjelmaan, jolloin käytettyä betonia vastaava rakenteen lujuudenkehitys voidaan laskea halutulla hetkellä reaaliaikaisena.

Muottien purkulujuus

Purkulujuus on betonin lujuus, jolla rakenne kestää siihen kohdistuvat rasitukset ilman vaurioita ja haitallisia muodonmuutoksia. Se riippuu:

 • rakenteen toimintatavasta ja betonin nimellislujuudesta
 • muottien tukemistavasta ja varatukien käytöstä
 • rakennetta muottien purkamishetkellä ja sen jälkeen rasittavan kuormituksen suhteesta ominaiskuormaan
 • työn suorituksen etenemisen aiheuttamista erityisvaatimuksista.

Viranomaisohjeiden mukaan betonin lujuuden tulee muotteja ja niiden tukirakenteita purettaessa olla:

 • vähintään 60 % nimellislujuudesta (ellei toisin määritetty)
 • ei-kantavissa rakenteissa 5 Mpa (jäätymislujuus).

Purkulujuuden toteaminen

Muottien purkulujuus varmistetaan ensisijaisesti lämpötilamittauksella ja laskemalla betonin lujuus esim. BetoPlussalla.

Tämän rinnalla voidaan arvioinnissa käyttää:

 • omia silmiä ja maalaisjärkeä
 • ainettarikkomattomia menetelmiä
 • olosuhdekoekappaleita
 • normikoekappaleita sekä
 • rakennekoekappaleita.