BetoPlus-suunnittelu


Mitä BetoPlus tarjoaa?

BetoPlus on Rudus Oy:n betonitöiden suunnitteluun kehitetty tietokoneohjelma, jolla voidaan arvioida erityyppisten betonirakenteiden lämmön- ja lujuudenkehitys vaihtelevissa sääolosuhteissa. Ohjelma laskee rakenteen lämmön- ja lujuudenkehityksen, lämpötilaerot rakenteessa, betonin kypsyysasteen ja mahdollisen lujuuskadon halutusta rakenteen kohdasta haluttuna ajanhetkenä.

BetoPlussan avulla laskettujen eri vaihtoehtojen lujuudenkehityksiä vertailemalla voidaan suunnitteluvaiheessa:

 • Valita oikea betonilaatu, muottikalusto, suojaus ja tarvittaessa lisälämmitys sekä näin välttää turha ylimitoitus
 • Arvioida muotinpurkulujuuden saavuttamisajankohta
 • Suunnitella muottikierto
 • Määritellä jälkijännitysjankohta
 • Suunnitella nousunopeus liukuvalussa sekä
 • Havaita kylmäsillat ja niiden vaikutus.

 
Betoplussalla lasketun betonirakenteen lämmönkehityksen perusteella voidaan toteutusvaiheessa:

 • Määrittää lämmitystarve
 • Valita oikea suojaustapa ja arvioida sen vaikutus
 • Valita oikea muotti- ja eristetyyppi
 • Valita oikea betonilaatu ja massan lämpötila
 • Määrittää eri osien maksimilämpötilat, lämpötilaerot ja -muutokset sekä
 • Arvioida halkeiluriskiä ja liian korkean lämpötilan aiheuttamaa lujuuskatoa.

 
Laskennan tuloksena saadaan betonirakenteen lämpötilat ja lujuudet joko käyrä- tai taulukkomuodossa. BetoPlus-laskennan tavoitteena on löytää taloudellinen ratkaisu rakenteen toteuttamiseksi. Tällöin voidaan esimerkiksi valita betonilaatu, betonimassan lämpötila, suojaus tai lisälämmitys tarpeen mukaan. Laskennalla voidaan myös varmistaa betonoinnin onnistuminen vaikeissa olosuhteissa ja nopeuttaa rakenteen käyttöönottoa.

Beto Plus ohjelmalla määritetty betonin lujuudenkehehitys holvissa -5 asteen lämpötilassa. Holvin alla lämmitys ja pinta suojattu eristematolla 8h:n kuluttua valusta.