Betonointi


Betonivaluja suunniteltaessa on tärkeätä varmistaa betoninkuljetusauton kulkuteiden kunto ja kantavuus sekä betoniauton ja muun kaluston mahtuminen työmaalle. Betonin siirtomenetelmänä työmaalla on yleisimmin käytössä betonin pumppaus( yli 80% massoista toimitetaan pumpattuna)

Betoniautot ja pumput kannattaa tilata hyvissä ajoin kaluston saannin varmistamiseksi.

Valettavat rakenteet ja valuolosuhteet määrittävät käytettävän massan ja valumenetelmät.

Rakenteiden valussa on syytä käyttää osaavia ammattilaisia jotta betoni tulee asianmukaisesti tiivistetyksi ja jälkihoidetuksi erilaisten vaurioiden välttämiseksi.

Tarkempia tietoja betonilaaduista, betonin kuljetus –ja pumppauskalustosta saat Rudus Oy:n teknisestä neuvonnasta sekä www.rudus.fi