Betonipinnat


Onnistuneen betonipinnan suunnittelu ja toteutus on jo ensimmäisestä suunnittelupalaverista aina betonointitapahtumaan ja pintojen jälkihoitoon asti eri osapuolten välistä yhteistyötä. Yhteistyökumppaneina prosessin eri vaiheissa ovat arkkitehti, rakennesuunnittelija, materiaalitoimittajat (muotti, raudoitus, betoni), työmaan betonityönjohto sekä etenkin työn toteuttajat eli muotti- raudoitus- ja betonointityökunnat.

Puhdasvalupintojen käyttö on yleistymässä suomalaisessakin betonirakentamisessa. Näissä tapauksissa olisi tärkeätä että tilaaja, suunnittelija ja valittava urakoitsija tiedostavat yhteisen tahtotilan ja alusta alkaen pyrkivät toteutuksessa huomioimaan puhdasvalupinnoissa tarvittavat erikoistoimenpiteet. Puhdasvalupinta on täysin toteutettavissa kunhan toteutusprosessi suunnitellaan riittävän huolella.