Betoni


Betoni
Betoni valmistetaan luonnon raaka-aineista, eikä se sisällä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita

Betonirakenteiden massiivisuus vähentää rakennuksen käytön aikaista energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä enemmän kuin sementin ja betonin valmistus niitä aiheuttaa. Lisäksi sementin ja betonin valmistuksen hiilidioksidipäästöistä noin neljännes kompensoituu karbonatisoitumisen ansiosta betonin vanhetessa.

Betonin valmistuksessa käytetty kiviaines on uusiutumaton, mutta Suomessa käytännössä täysin ehtymätön luonnonvara. Kun betonirakenne on tullut elinkaarensa päähän ja se puretaan, kiviaines voidaan hyödyntää uudelleen esimerkiksi pohjarakentamisessa tai sillä voidaan korvata osa betoniin käytettävästä kiviaineksesta.

Lisää betonista ja sen ominaisuuksista betoni.com.