Betonirakenteet


Betonirakenteet
Rakennetussa ympäristössä näet joka hetki ympärilläsi betonia eri muodoissa ja käyttötarkoituksissa, sillä betoni on maailman yleisin rakennusmateriaali. Suuri valmisbetonin käyttöalue on erilaisten rakennusten runkorakenteet.

Rakennuksen rungon valinta on monitahoinen prosessi, jossa on otettava huomioon niin rakennuksen omistajien, käyttäjien kuin itse rakennushankkeeseen osallistuvien tahojen tarpeet. Myös rakennuksen sijainti ja ympäristö asettavat vaatimuksia valinnoille. Runkomateriaalivaihtoehtoja on useita. Paikallavalettu betonirakenne poikkeaa muista erityisesti tuotantotekniikkaansa takia, mutta myös teknisissä ominaisuuksissa on ratkaisevia eroja kilpaileviin järjestelmiin verrattuna.

Paikallavalurungot voidaan jaotella kantavien pystyrakenteiden mukaan seuraavasti:

  • Kantavat seinät

  • Kantavat pilarit (pilarilaatta)

  • Kantavat seinät ja täydentävät pilarit (edellisten yhdistelmä)