Viihtyisä Ratinanranta järvimaisemassa


Viihtyisä Ratinanranta järvimaisemassa

Vuoden 2011 Kestävä kivitalo -palkintokohde

Tampereen Ratinanrannan kerrostaloaluetta on suunniteltu ja toteutettu kaupungin eri yksiköiden yhteistyössä Ratina-projektin johdolla. Viihtyisä Ratinanranta sovittaa edustavasti yhteen asuinrakentamisen ja järvimaiseman.

– Ratina-projektissa ja Ratinanrannan toteutuksessa on saatu kaupungin eri yksiköt puhaltamaan yhteiseen hiileen. Hyvä yhteistyö on jatkunut myös rakentajien kesken, Ratina-projektin projektijohtaja Mauri Eskonen Tampereen kaupungilta sanoo.

Hyvä ääneneristys on laatua

Lopputuloksena onkin onnistunut kaavoitus. Rakennusten sijoittelu alueelle sekä yksittäisten rakennusten hienostunut arkkitehtuuri ja rantarakentamisen tyylikäs viimeistely tekevät Ratinanrannasta modernin asuinrakentamisen valtakunnallisen maamerkin. Ratinanranta näyttää, miten rakentamisella voidaan muovata luonnon luomaa järvimaisemaa entistä viihtyisämmäksi elinympäristöksi luonnon arvoja kunnioittaen.

Ratinanrannan alue muodostaa tyylikkään ja yhtenäisen kokonaisuuden, jossa perinteinen arvokas puhtaaksimuurattu tiilijulkisivu sopeutuu hienostuneesti järvimaisemaan. Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa on ajateltu asumisviihtyvyyttä, pitkää elinkaarta sekä koko elinkaaren aikaisia käyttökustannuksia. Vilkkaan liikennealueen läheisyydestä johtuen myös hyvän ääneneristävyyden aikaansaaminen on ollut tärkeä laatutekijä. Kaikkien rakennusten rungon välipohjarakenteet ja yläpohjat on tehty betonista paikalla valaen. Rakennusten julkisivuissa on hyödynnetty näyttävästi tiilijulkisivujen hyvät visuaaliset ja tekniset ominaisuudet.

Vuoden 2011 palkinnon saivat Tampereen kaupunki, arkkitehti Mikko Järvi sekä arkkitehti, alueen asemakaavoittaja Juha Jaakola tunnustuksena kaupungin kehitys- ja kaavoitustyöstä Ratinanrannan asuinalueen suunnittelussa ja toteutuksen ohjauksessa.