Siltavahdit Keilankankaan maamerkkeinä


Siltavahdit Keilankankaan maamerkkeinä

Vuoden 2010 Kestävä kivitalo -palkintokohde

Kuopiossa Saaristokatu yhdistää kaupungin keskustan ja Saaristokaupungin. Ikään kuin porttina Kuopion uusiin eteläisiin kaupunginosiin on Keilankannan kaksi korkeaa ja kaksi matalampaa asuintaloa.

15-kerroksinen As Oy Kuopion Siltavahti ja 13-kerroksinen As Oy Kuopion Keilanpurje kohoavat Keilankannankanavan rannalla. Siltavahdin keltatiilinen julkisivu suuntautuu aamuaurinkoon, kun taas Keilanpurjeen punainen pinta hehkuu ilta-auringossa. Keilanpurjeen perustajaurakoitsijana toimi Skanska ja Siltavahdin YIT Rakennus Oy. YIT on rakentanut näiden naapuriin myös kaksi viisikerroksista asuinrakennusta: As Oy Kuopion Siltaneidon ja As Oy Kuopion Keilankannan.

– Kerrostaloista molemmat rakentajat saivat haluamansa, toteavat sekä YIT Rakennus Oy:n aluejohtaja Risto Pennanen että Skanska Talonrakennuksen aluepäällikkö Janne Mönkkönen.

”Siltavahdit” -työnimellä alkanut hanke on muutenkin hyvä esimerkki eri osapuolten yhteistyöstä, joka näkyy sekä lopputuloksen laadussa että konkreettisesti esimerkiksi asuntojen kysynnässä. Korkeiden kerrostalojen arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehti SAFA Olli Nieminen Sillman Arkkitehtitoimisto Oy:stä.

Viisikerroksisten talojen arkkitehtisuunnittelusta vastasi arkkitehti SAFA Jouni Ilmarinen QVIM Arkkitehdit Oy:stä.

– Kun taloja alettiin suunnitella, rakennuspaikka oli vielä pelkkää metsää. Tiedettiin kuitenkin, minkälaisia rakennuksia alueelle on tulossa. Siltaneidon ja Keilakankaan suunnittelun ja materiaalivalintojen tavoitteena olikin saada talot istumaan kaupunkikuvaan kuin ne olisivat siinä aina olleet.

– Asuntojen viihtyvyyteen kiinnitettiin myös erityistä huomiota. Asunnot on suunnattu pääosin pihalle ja aurinkoisiin ilmansuuntiin, Jouni Ilmarinen kertoo.

Kaikki neljä taloa on rakennettu samalla tavalla. Julkisivut ovat puhtaaksimuurattua tiiltä ja rungon välipohjarakenteet sekä yläpohja on tehty betonista paikalla valaen. Rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa on ajateltu pitkää elinkaarta ja asumisviihtyvyyttä.

Kestävä Kivitalo -yritysryhmän mukaan Keilankannan talojen arkkitehtuuri pukee onnistuneesti vaativaa ja moni-ilmeistä maastoa. Rakennusten muotokieli edustaa yhtä aikaa sekä klassista että modernia kerrostalorakentamista.

Näyttävistä kerrostaloista Keilankankaan maamerkit.

– Kun Saaristokaupunkiin tullaan tai mennään, aina jompikumpi siltavahdeista näkyy kulmikkain. Talojen nurkat on viistottu, koska halusin rikkoa nurkan jakautumaan useammaksi pinnaksi. Näin talo ei näytä isolta, vaan korkealta, Olli Nieminen kertoo.

Viime kesänä Saaristokaupungissa järjestetyt asuntomessut antoivat loistavaa vetoapua koko aluerakentamiselle.

– Tämä oli varmaan ensimmäinen kerta, kun Kuopiossa asuinalueelle rakennettiin palveluja ennen asuntoja, Olli Nieminen toteaa.

Kestävä kivitalo -palkinnon saajat

  • Sillman Arkkitehtitoimisto Oy, Arkkitehti SAFA Olli Nieminen
  • QVIM Arkkitehdit Oy, Arkkitehti SAFA Jouni Ilmarinen
  • YIT Rakennus Oy, Aluejohtaja Risto Pennanen, projektipäällikkö Marjo Puolakka, työpäällikkö Jukka Tengvall, vastaava mestari Pekka Levy
  • Skanska Talonrakennus Oy, Aluejohtaja Tarmo Stjerna, aluepäällikkö Janne Mönkkönen, hankekehitysjohtaja
    Panu Sivula, työpäällikkö Riku Pyykönen, vastaava mestari Ville Kettunen
  • Insinööritoimisto SRT Oy, Diplomi-insinööri Kari Reinikainen
  • Rakennussuunnittelutoimisto Nylund Oy, Rakennusinsinööri Pauli Pehkonen