Betoniekskursio Varsovaan 11.-12.10.2022


Betoniekskursio Varsovaan 11.-12.10.2022

Puhdasvalubetonia ja ripaus kulttuuria

Kestävä Kivitalo -ryhmä järjesti lokakuussa kolmen vuoden koronatauon jälkeen syksyisen betonieskursion. Matkalle osallistui 13 eri rakennusliikkeen edustajaa. Isäntinä toimivat Kivitalo-ryhmän puheenjohtaja sekä Peri-Suomi Oy:n edustaja.

Matkan kohteena oli tänä vuonna Varsova. Peri-yhtiöiden Puolan edustajat olivat löytäneet vierailukohteiksi kaksi erittäin mielenkiintoista työmaata. Ensimmäinen kohde oli Varsovan yliopistolle rakentuva Psykologian laitoksen toimitalo ja toinen Varsovan keskustassa sijaitseva tornitalo. Toisena matkapäivänä ehdittiin myös tutustua Varsovan historiaan.

Varsovan yliopiston psykologian laitoksen uusi toimitalo

Vierailumme aikana kohde oli runkovaiheessa. Rakennukseen toteutuu kaikkiaan 8 kerrosta, joista kaksi tulee maan alle. Rakennuksen runko on pilarilaattaa ja kauttaaltaan paikallavalettua teräsbetonia. Sisääntulokerrokseen arkkitehti on halunnut toteuttaa kaikkien rakenteet puhdasvalupintaisena.

Ennen valujen toteuttamista rakenteista tehtiin mallivalut työmaa-alueelle. Kohteen muottisuunnittelija esitteli meille haasteellisten muottien rakenteita tutustuessamme mallivalukokonaisuuteen. Pilarit on valettu kertakäyttöisiin kartonkimuotteihin. Seinissä on käytetty suurmuottia, joka on pinnoitettu vanerilla. Arinaholvin rakenne ei ole päästävä, joten sen muotit on tehty kappaletavarana vanerista. Kohteen kokonaiskustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa.

 

Kaikki rakennuksen täydentävät sisäosat erkkereineen ja kaiderakenteineen ja kierreportaineen on toteutettu paikallavaluna.
Kohteen puhdasvalut olivat erinomaisesti onnistuneita ja laatu kauttaaltaan tasainen. Pystyrakenteiden valu oli toteutettu n. 40 MPa lujuisella notkealla betonilla. Valu on tehty 30 cm vahvuisina kerroksina ja tiivistetty huolellisesti. Suomalaisten rakentajien joukko osasi arvostaa näkemäänsä laatutyötä.

Ylempien kerrosten rakenteet olivat tavanomaista pilarilaattaa, jossa on paikoitellen pilareiden kohdalla tarvittu laattavahvennoksia. Myös näiden kerrosten valutyön jälki oli huomattavan siisti, vaikka pinnat eivät sellaisena jää näkyviin. Koko kohde oli erinomainen esimerkki siitä, miten huolellisella puhdasvalutyöllä voidaan toteuttaa näyttävä arkkitehtoninen kokonaisuus.

Towarowa Towers

Kohde sijaitsee Varsovan liiketoiminnan ytimessä, jossa on jo valmiina useita huomattavan korkeita rakennuksia. Vierailukohteessamme on tällä hetkellä toteutumassa kaksi 29-kerroksista liike- ja asuinrakennusta. Myöhemmin alueelle rakennetaan vielä kolme 7- 12 kerroksista asuinrakennusta lisää. Ryhmämme pääsi vierailulle toiseen rakenteilla olevista tornitaloista, joka oli noussut noin puoleen väliin (50 m) lopullisesta korkeudestaan.

Tämänkin rakennuksen runkojärjestelmänä on pilarilaattarakenne. Rakennus on jäykistetty rakennuksen keskellä sijaitsevilla paikallavaletuilla kuilurakenteilla. Seinämäiset pilarit sijaitsevat rakennuksen ulkokehällä. Väliseinät on toteutettu pääosin muuratuilla rakenteilla.

Kohteen holvien muottina oli käytössä PERIn Skydeck- järjestelmä. Raudoitus on toteutettu verkkoraudoitteiden ja tankojen yhdistelmänä. Betonointityö tehdään aina valutasolla olevalla jakelupuomistolla, joka ylettyy koko holvin alueelle. Betoni pumpataan alhaalta rakennuksen kuiluihin asennettua teräsputkistoa pitkin valupuomistolle.

Työturvallisuus ei ole keski-eurooppalaisilla työmailla aivan sillä tasolla, mihin suomalaisilla työmailla on viimeisten vuosien aikana totuttu. Tämän huomaa mm. suojakaiteiden toteutuksessa ja nojatikkaiden käytössä kulkuteinä. Oma jännitysmomenttinsa oli siinäkin, kun kulku työmaan ylimmille kerroksille tapahtui rakennuksen rungon ulkopuolelle asennettuja telineportaita pitkin.

PERIn Puolan toimipiste ja näyttelyhalli

Peri on keskittänyt useita muottien huolto- ja korjaustoimenpiteitä sekä erikoismuottien valmistusta Varsovan uuteen toimipisteeseen. Tutustuimme tehdaskierroksella eri hallien tuotantoon ja niiden automaattikoneisiin.

Ensimmäiseksi aamulla meille esiteltiin havainnollisesti Perin kaikkien käytössä olevien muottikalustojen asennustyötä. Jokaisella oli mahdollisuus omakätisesti kokeilla muottien osien kiinnittämistä ja purkamista. Erityisen havainnollista oli nähdä, miten kiipeävät muotit tuetaan rakenteisiin kiinni ja kuinka muottia voidaan hydrauliikalla nostaa.

Katsaus Varsovan historiaan

Toisen matkapäivän iltapäivä oli varattu kulttuurille. Meillä oli seuranamme paikallisopas, jonka avulla saimme rautaisannoksen Varsovan historiaa.

Aluksi vierailimme Puolan juutalaisen historian museossa, jonka on suunnitellut suomalainen arkkitehti Rainer Mahlamäki. Nimensä mukaisesti museon päänäyttely kertoo juutalaisten koko historian niistä ajoista alkaen, kun heidän on tiedetty asuttaneen nykyistä Puolaa ja sitä ympäröiviä alueita. Näyttelyn perusteellinen kierros veisi koko päivän, mutta me saimme siitä puolentoista tunnin tiivistetyn version.

Päivän lopuksi teimme kävelykierroksen Varsovan vanhassa kaupungissa, jossa myös tunnettu Varsovan Getto aikoinaan sijaitsi. Vanha kaupunki tuhoutui viime sodan aikana melko perusteellisesti mutta se on myöhemmin ennallistettu entisen veroiseksi. Rakennuksista säilyneiden aineistojen perusteella jokainen talo on pyritty rakentamaan samanlaiseksi kuin ne olivat ennen sotaa. Tarina kertoo, että Puolassa pitkään vallinnut kommunistinen hallinto rahoitti restaurointioperaatiota, koska se halusi saada tällä tavoin kansan hyväksymään muunkin oman toimintansa.