Betoniekskursio Müncheniin 2023


Betoniekskursio Müncheniin 2023

Matkalla tutustuttiin saksalaiseen paikallavalurakentamiseen erilaisissa rakennuskohteissa. Matkalle osallistui neljä isäntää Kivitalo- yhtiöistä ja 11 vierasta eri rakennusliikkeistä.

Ensimmäinen vierailukohde oli Krondorf-laaksosilta -työmaa, parin tunnin linja-automatkan päässä Münchenistä. Kohde on moottoritieliikenteeseen tarkoitettu silta, joka oli aiemmin valittu kuukauden työmaaksi.

Sillan kokonaispituus on 475 metriä. Siltaa kannattelevat arkkitehtoniset pilarit ja sillan korkeus laakson pohjalta on 40 metriä. Vanha silta puretaan kahdessa osassa, jolloin sillan liikennöinti toisella puoliskolla on mahdollista. Rakennustöiden kokonaiskustannus on 60 miljoonaa euroa.

Kuten koko Euroopassa, Saksassakin sillat alkavat olla heikossa kunnossa ja lisäongelmana on raskaan liikenteen painon tuplaantuminen viime vuosikymmenen aikana.

Silta on paikallavalettu kotelopalkkisilta ja betonin laatuun kiinnitetään erityistä huomiota, jotta sillan pitkäikäisyys toteutuu. Toteutuksessa käytetään Perin muottijärjestelmiä. Pilarimuottien pinnan uusi ratkaisu näkyy pilareiden pinnan korkeana laatuna.

Sillan reunapalkit valetaan viimeisenä siihen tarkoitetulla erillisellä muottikalustolla. Kohde oli vaikuttava kokonaisuus ja erilaiset detaljit herättivät ryhmän keskuudessa vilkasta keskustelua.

 

Toinen vierailukohteemme oli Münchenin alueella sijaitseva julkinen rakennuskohde, jossa oli laajasti esillä Perin muottikalustoa sekä pysty- että vaakarakenteissa. Kohteen paikallavalettu runko oli alimmassa kerroksessa tuettu pilarein ja yläkerroksissa runkona oli kantavat seinät. Pilarimuottien pintaa oli kehitetty niin että pilareiden valupinta oli virheetön mattapinta.

Jäykistävät seinät oli valettu paikalla. Suuri osa seinistä oli toteutettu ”tuplafiligran” elementeillä, jossa kaksi betonikuorilaattaa on kiinnitetty toisiinsa niin että laattojen väli voidaan asennuksen jälkeen betonoida. Tällä menettelyllä saadaan suoraan maalausvalmis vieheetön pinta tai valmis puhdasvalupinta.

Holvimuottina oli Saksassa yleisesti käytetty Skydec- muottikalusto. Betonoinnin jälkeen muottikalusto pestiin ruiskuttamalla, jolloin säästettiin merkittävästi muottien puhdistuskuluissa. Kantavien seinien muottipinnoissa vanerin päällä oli käytössä kalvo, jonka ansiosta valupinta oli erittäin siisti ja mattamainen. Seinien pinnan laatuun vaikuttaa oleellisesti myös vibraustyövaihe. Seinävalussa vibra lasketaan ennen valua seinän alaosaan ja valun edetessä sitä nostetaan hiljaa tasaisesti ylöspäin. Näin ilma poistuu rakenteesta ja seinään ei jää näkyviin valukerrostumia.

Raudoitusvälikkeistä syntyi vilkasta keskustelua koska Saksassa käytetään useimmiten betonista valettuja välikkeitä sekä seinissä että lattioissa muovisten sijaan. Valetut välikkeet on valmistettu erikoislujasata betonista jotta ne kestävät asennuksen ja valun rasitukset.

 Matkaohjelmaan kuului myös urheilukulttuuria. Vierailimme FC Bayern München Allianz Arenalla, jossa teimme opastetun kiertokäynnin. Sen aikana tutustuimme Stadioniin ja pelaajien pukuhuoneisiin sekä tiloihin kentällä. Itse stadion oli vaikuttava kokonaisuus laajuudessaan sekä erikoisen pintarakenteensa osalta.