As Oy Tervapääskynen kunnioittaa ympäristöään


As Oy Tervapääskynen kunnioittaa ympäristöään

Vuoden 2012 Kestävä kivitalo -palkintokohde

Tummatiilinen asuinkerrostalo Helsingin Hermannissa henkii alueen historiaa. Modernin viisikerroksisen talon pohjakerros on toteutettu vanhan oloisesta punatiilestä, vanhan eläinsairaalan Ylätallin arkkitehtuuria mukaillen.

Asunto Oy Helsingin Tervapääskynen on suunniteltu Hermannin vanhaa rakennuskantaa kunnioittaen ja se on toteutettu paikalla rakentaen. Arkkitehtonisesti ja rakennusteknisesti onnistunut lopputulos tuotti Tervapääskysen tekijöille vuoden 2012 Kestävä Kivitalo -palkinnon.

Kestävä Kivitalo -palkinto myönnetään henkilöille ja yhteisöille, jotka ovat osallistuneet laadukkaasti tiilestä ja betonista paikalla rakennettujen rakennusten toteutukseen. Toiminnalle luotiin suuntaviivat vuonna 1994 Rudus Oy:n (silloinen Lohja Rudus) aloitteesta.

Asunto Oy Helsingin Tervapääskysen toteutuksessa olivat mukana Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL tilaajana, Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy, Insinööritoimisto Gabrielsson & Pietiläinen, VVO Kodit Oy sekä Peab Oy.

Rakennustapa luonteva valinta

– Paikalla rakentaminen ja tiiliset julkisivut olivat rakennuspaikan huomioon ottaen oikeat ja luontevat valinnat, arkkitehti Jarmo Pulkkinen Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy:stä toteaa.

As Oy Helsingin Tervapääskysen tilaajana oli Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL.

– Meille on tärkeää omistamiemme vuokra-asuntojen koko elinkaaren aikainen laatu, kestävyys, asumisviihtyisyys ja energiatehokkuus. Ne otetaan huomioon sekä rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa että ylläpidossa, JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa.

Tervapääskysen julkisivut ovat paikalla muurattua tiiltä ja rungon välipohjat paikalla valettua betonia.

Rakennesuunnittelija Juha Gabrielssonin mukaan rakennuksesta pyrittiin tekemään riittävän yksinkertainen, jotta riskialttiilta ratkaisuilta vältyttäisiin. Esimerkiksi paikalla valetut holvit ovat hänen mukaansa varma rakenne koko rakennuksen elinkaaren kannalta.

Vanhaa kunnioittaen

Tervapääskynen on rakennettu entisen eläinlääketieteellisen korkeakoulun Ylätallin paikalle. Alun perin suunnitelmien mukaan osa Ylätallin julkisivuista piti säilyttää ja uudisrakennus rakentaa ensimmäiseltä kerrokseltaan niiden sisään. Tarkemmissa tutkimuksissa todettiin vanhan rakenteen olevan sen verran huonokuntoinen, että sen säilyttämiselle ei ollut perusteita.

ajankohtaista_kuva_1Julkisivu korvattiin uudisrakenteella vanhaa kunnioittaen. Esimerkiksi julkisivun tiilistä tehtiin useampi mallimuuraus, jotta löydettiin oikea vaihtoehto. Sekä punainen että grafiitin musta tiili löytyivät Wienerbergerin normaalituotannosta. Punainen tiili muurattiin tausta- eli patinapinta ulospäin, jotta se näyttäisi ikäistään vanhemmalta ja muistuttaisi paremmin vanhaa purettua rakennetta.

Kestävä Kivitalo -palkintoraadin mukaan Tervapääskynen on arkkitehtonisesti omaleimaisen yllätyksellinen, mutta harmoninen. Sen suunnittelussa on otettu paikan aiempi rakennushistoria yllätyksellisellä tavalla, mutta onnistuneesti huomioon.

– Ensimmäisen kerroksen asunnot ovat poikkeuksellisen korkeita, lähes nelimetrisiä. Ne henkivät oikeasti vanhaa kivirakentamista, Jarmo Pulkkinen huomauttaa.

As Oy Helsingin Tervapääskynen, Eläinlääkärinkatu 5, Helsinki

 • 65 asuntoa, 5 asuinkerrosta, kellari- ja ullakkokerrokset
 • huoneistoala 3 820 m2
 • valmistunut 2011
 • paikalla valettu betonirunko
 • puhtaaksimuurattu tiilinen julkisivu
 • Tilaaja: Julkisen ja hyvinvointialojen liitto JHL
 • Rakennuttamistehtävät: VVO Kodit Oy
 • Pääurakoitsija: Peab Oy
 • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Helamaa ja Pulkkinen Oy/ Jarmo Pulkkinen ja Karla Sivula
 • Rakennesuunnittelu: Gabrielsson & Pietiläinen/ Juha Gabrielsson
 • Asemakaavoitus: Helsingin KSV/ Mikael Sundman ja Tuomas Hakala